Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED), implementat de un consorțiu format din Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT, Blocul Național Sindical și IPA SA și adresat persoanelor care locuiesc într-unul din județele regiunilor Sud, Sud-Vest și Sud-Est a ajuns la ora bilanțului.

De la lansarea sa la începutul acestui an, 147 de persoane au urmat cursuri de formare antreprenorială specifică, în conformitate cu standardul pentru antreprenor în economia socială și cursuri de dezvoltare a competențelor digitale, dezvoltate impreună cu Google.

Absolvenții acestor cursuri și nu numai au fost apoi invitați să depună planurile de afaceri pentru a participa la concursul în urma căruia puteau obține finanțarea de 100.000 de euro. Condițiile de eligibilitate au inclus obligația participanților de fi absolvenți ai cursurilor sau de a deține certificate ANC similare și de a avea domiciliul într-unul din județele regiunilor Sud, Sud-Vest și Sud-Est. Maxim 10% dintre subvenții au putut fi acordate unor întreprinderi înființate de persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile, dar nu au participat la cursurile organizate în cadrul proiectului.

Nu mai puțin de 71 de planuri de afaceri s-au luptat pentru câștigarea finanțărilor. Cele 21 de planuri de afaceri declarate câștigătoare propun înființarea de întreprinderi diverse, de la o școală de șoferi și o fabrică de dulceață și gem, la activități de îngrijire copii sau organizare de excursii în Delta Dunării. Lista completă a câștigătorilor poate fi consultată aici.

Întreprinderea socială nu este o societate de caritate, ci o companie care derulează activităţi economice în beneficiul comunităţii şi ale cărei profituri vor fi folosite pentru rezolvarea unei nevoi specifice, sociale sau de mediu. Întreprinderile sociale pot viza crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate sau discriminate pe piaţa muncii, dezvoltarea comunității locale, coeziunea socială, educația sau protecţia mediului.