Consiliul Uniunii Europene a aprobat pe data de 25 septembrie 2020 sprijinul financiar în valoare de 87,4 miliarde de euro pentru 16 state membre sub forma unor împrumuturi din partea UE în cadrul SURE – instrumentul temporar al UE destinat atenuării riscurilor de șomaj pe durata crizei generate de COVID-19, anunță fonduri-structurale.ro.

Potrivit specialiștilor fonduri-structurale.ro, Comisia Europeană a anunțat pe data de 22 septembrie 2020, faptul că a fost activat instrumentul SURE, care va oferi sprijin financiar în valoare de până la 100 de miliarde de euro, sumă menită să contribuie la protejarea locurilor de muncă și a lucrătorilor afectați de pandemia de coronavirus.

Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să abordeze creșterea bruscă a cheltuielilor publice necesare pentru a menține locurile de muncă în contextul crizei pandemice. Mai precis, acestea vor ajuta statele membre să își acopere costurile legate în mod direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic, precum și de alte măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă. Ca activitate auxiliară, SURE ar putea finanța, de asemenea, unele măsuri legate de sănătate, în special la locul de muncă, menite să asigure o revenire în siguranță la o activitate economică normală.

Statele europene care primesc sprijinul financiar din cadrul SURE și sumele aferente:

 • Spania – 21,3 miliarde euro
 • Slovacia – 631 milioane euro
 • Portugalia – 5,9 miliarde euro
 • Malta – 244 milioane euro
 • Letonia – 193 milioane euro
 • Grecia – 2,7 miliarde euro
 • Cipru – 479 milioane euro
 • Bulgaria – 511 milioane euro
 • Belgia – 7,8 miliarde euro
 • Croația – 1 miliard euro
 • Republica Cehă – 2 miliarde euro
 • Italia – 27,4 miliarde euro
 • Lituania – 602 milioane euro
 • Polonia – 11,2 miliarde euro
 • România – 4,1 miliarde euro
 • Slovenia – 1,1 miliarde euro

Ce urmează?

Comisia va proceda, în numele UE, la strângerea de fonduri pe piețele internaționale de capital și le va oferi sub formă de împrumuturi de tip back-to-back statelor membre care au solicitat împrumuturile.

Comisia Europeană a publicat în data de 24 august 2020 propunerile de decizii de acordare de sprijin financiar în cadrul Instrumentului SURE pentru România și alte 15 state membre, respectiv Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Spania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Portugalia, Polonia, Slovacia și Slovenia.

Ce poate face România cu banii?

Din cele circa 4,099 miliarde de euro, România va putea finanța măsuri precum plăți ale indemnizațiilor, sporuri și majorări suplimentare a drepturilor salariale. Suma aceasta ia forma unui împrumut cu o maturitate de maximum 15 ani, acordat de UE țării noastre pentru a face față creșterii cheltuielilor publice pentru menținerea ocupării forței de muncă în contextul crizei COVID-19.Conform documentului Comisiei Europene, din cele circa 4,099 miliarde de euro, România va putea finanța următoarele măsuri:

 • plata majorării suplimentare a drepturilor salariale pentru angajații din sistemul național de apărare, în penitenciare, personal din sistemul public de sănătate și alte categorii, pentru supravegherea copiilor, așa cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului 30/2020, art. 1 (6);
 • plata indemnizațiilor pentru persoanele care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, respectiv zilieri, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului 132/2020, art. 4;
 • plata indemnizațiilor pentru alți profesioniști, care nu au calitatea de angajatori, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului 30/2020, art. 15;
 • plata indemnizațiilor privind decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5%, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului 92/2020, art. 1;
 • plata indemnizațiilor de care beneficiază salariații pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului 30/2020, art. 11;5
 • plata indemnizațiilor de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului 132/2020, art. 1;
 • plata indemnizațiilor în cadrul Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 pentru alte categorii decât angajații, respectiv profesioniștii, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului 132/2020, art. 3;
 • plata indemnizațiilor în cazul muncii suplimentare prestată în perioada situației de urgență peste programul normal de lucru de către personalul structurilor de specialitate din Institutul Național de Sănătate Publică și Direcțiile de Sănătate Publică județene și/ sau Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului 11/2020, art. 8 (6);
 • plata sporului, de până la 30%, calculat la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție, personalului medical care execută, conduce sau coordonează misiuni și sarcini de serviciu în condiții de pericol deosebit, așa cum este prevăzut în Legea nr. 56/ 2020, art. 7.

Mai multe detalii puteți citi aici.