EQUITY FOND DE CAPITAL DE RISC

Contextul actual

  • Consecințele socioeconomice ale pandemiei se vor resimți probabil în mod inegal în diferitele regiuni ale României din cauza decalajelor semnificative în materie de investiții și de productivitate a forței de muncă între regiuni și a specializării diferite a acestora.
  • Din cauza pandemiei și a măsurilor de limitare a mișcării persoanelor, în pandemie, lanțurile de aprovizionare au fost întrerupte în întreaga țară, întreprinderile au fost nevoite să își reducă activitatea, IMM-urile, în mod special, fiind puternic afectate, confruntandu-se cu deficit de lichidități și cu riscul de faliment.
  • Accesul la capital de risc al întreprinderilor nou-înființate și al întreprinderilor în curs de extindere inovatoare este în continuare limitat.
  • Deficitul de cont curent s-a înrăutățit în mod constant începând din 2014.
  • Importurile de bunuri de consum au depășit cu mult alte importuri.
  • In Raportul pe țară se prevede că România trebuie: să asigure sprijin sub forma de lichidități pentru economie, de care să beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special întreprinderile mici și mijlocii și lucrătorii independenți; să promoveze diverse inițiative ce au ca scop dezvoltarea pieței de capital; să crească accesul la capital de risc al întreprinderilor nou-înființate și al întreprinderilor în curs de extindere.

Descrierea programului

Prin programul EQUITY propunem crearea unui fond de investiții de tip capital de risc prin care să se asigure accesul la lichidități a IMM-urilor, respectiv a start-up-urilor inovative. Astfel IMM-urile nebancabile dupa intervenția Fondului vor reuși să intrunească condițiile de acces la credite.

Fondurile vor alocate fie prin operațiuni de creditare directă (microcredite și credite pentru investiții), fie prin participare directă la capitalul acestor companii.

Administratorii Fondului de investiții vor urmari modul de utilizare a resurselor financiare, fondul făcându-și exitul din companiile în care investește, după minim 3 ani.

Prin sumele obținute din exit, Fondul de investiții își va asigura resursele financiare necesare pentru funcționare și finanțările viitoare.

Obiectivele specifice:

- creșterea numarului de IMM-uri capitalizate și bancabile;

- creșterea inițiativelor antreprenoriale în domeniul tech și nontech;

- creșterea internaționalizării IMM-urilor;

- reducerea șomajului prin crearea de noi locuri de muncă.

Bugetul programului: 205.000.000 euro

Entitatea care va avea responsabilitatea realizării programului: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România împreună cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN.