Astfel, oficialii CNIPMMR au identificat patru programe destinate antreprenorilor și IMM-urilor din România care ar putea fi incluse în PNRR: Romania Tech Nation, Equity, IMM Restart Romania și Dialog social.

PNRR (Planul național de redresare și reziliență) se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020. Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026.

Detalii despre propunerile fiecărui program regăsiți mai jos. Apăsați pe săgeți pentru a naviga la următorul program.

PROGRAMUL ROMANIA TECH NATION

Contextul actual

Cercetarea anuală realizată de CE cu privire la nivelul de digitalizare din statele membre ale UE, intitulată The Digital Economy and Society Index (DESI), relevă urmatoarele rezultate interesante, la nivelul anului 2020, pentru țara noastră:

  • din cele 28 de state analizate, România se situează pe locul 26 în ceea ce privește nivelul de digitalizare, valoarea indicelui fiind de aproximativ 40, valoarea maximă înregistrată în eșantion fiind de 70 (Finlanda) și cea minimă de Bulgaria (aproximativ 38);
  • secțiunea din această cercetare dedicată competențelor resursei umane a fost structurată pe două componente principale (competențe elementare de utilizare a Internet-ului și competențe avansate digitale). Per ansamblu, tara noastra se situeaza pe locul 27 din 28 in clasamentul general;
  • în ceea ce priveste competentele digitale de bază, doar 34-35% dintre români au dobândit un astfel de nivel al competențelor, România fiind clasată, din nou, pe locul 27 din 28 în acest clasament. Media la nivel european se situează în jurul valorii de 60% din totalul populației;

În Raportul pe țară se recomandă:

- îmbunătățirea compețentelor, inclusiv a competențelor digitale;

- consolidarea competențelor digitale;

- asigurarea unei tranziții către o economie verde și transformare digitală;

Descrierea programului

Prin programul Romania Tech Nation ne propunem:

  1. Susținerea a cel puțin 300 de start-up-uri cu componentă digitală în fiecare județ, plus București. Activitatea propusă conține pe lângă componenta financiară și o componentă educațională, de training și de mentorat. Beneficiarii interesați să aplice la acest program de finanțare vor trebui în planurile de afaceri să includă o componentă de digitalizare a activității.
  1. Realizarea unui makerspace/un laborator de robotică în fiecare județ, în care să se asigure programe de training pentru inițierea, creșterea și dezvoltarea unei companii în domeniul digital. Aceste spații sunt deschise copiilor, adulților și antreprenorilor și au o varietate de echipamente pentru producători, inclusiv imprimante 3D, taietoare laser etc.

Obiectivele specifice:

  1. Creșterea inițiativelor antreprenoriale în domeniul tech și non-tech;
  2. Transformarea digitală a IMM-urilor (ceea ce presupune ca IMM-urile să aibă echipamente IT, conexiune internet, site de promovare, semnatură electronică);
  3. 1 makerspace/laborator de robotică în fiecare județ.

Bugetul programului: 546.000.000 euro

Entitatea care va avea responsabilitatea realizării programului: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.