Propunerile Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România pentru Start-Up Nation:

 1. Schimbarea denumirii viitoarei sesiuni în “Start-Up Tech Nation”;
 2. Introducerea obligativității achiziției unui pachet digital care să conțină minim site de prezentare a activității, un soft de gestiune a datelor și semnatură electronică (maxim eligibil 25.000 lei);
 3. Eliminarea diferențelor de punctaj dintre București, Ilfov, Cluj și restul județelor pentru o abordare unitară a programului la nivel national;
 4. Acordarea de punctaj suplimentar componentei de contribuție proprie;
 5. Acordarea de punctaj suplimentar proiectelor cu componentă de inovare socială (planurile de afaceri care rezolvă una sau mai multe din problemele sociale ale comunității unde se implementează proiectul);
 6. Acordarea de punctaj suplimentar aplicanților care s-au întors din diaspora pentru a deschide o întreprindere prin intermediul programului “Start-Up Tech Nation”;
 7. Renunțarea la departajare în funcție de numărul de locuri de muncă dar păstrarea obligativității creării a minim unui nou loc de muncă;
 8. Acordarea de punctaj suplimentar asociaților/acționarilor care nu au mai avut calitatea de asociat/acționar în altă întreprindere pînă la înființarea societății cu care aplică;
 9. Eligibilitatea societăților înființate începând cu data de 1 ianuarie 2018;
 10. Locurile de muncă create prin program vor putea fi ocupate de angajați care nu au mai avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni;
 11. Introducerea restricției de înstrăinare a mai mult de 49% din părțile sociale/acțiuni pe perioada de implementare și monitorizare a programului.