Renunțarea la defavorizarea celor care au mai fost acționari în altă firmă

Renunțarea la acordarea de punctaj suplimentar asociaților/acționarilor care nu au mai avut calitatea de asociat/acționar în altă întreprindere până la înființarea societății cu care aplică. Se pot defavoriza astfel asociați și acționari care au avut această calitate în altă întreprindere sau alt domeniu de activitate decât cel cu care aplică în Start-Up Nation, dar care nu au mai avut activitate comercială în acea întreprindere.

Punctul 8 este ilogic și discriminatoriu. Cei care nu au mai avut calitatea de asociat/acționar în alte firme, până la înființarea firmei cu care aplică. Deci cei care nu au avut și nu au spirit de întreprinzător sunt punctați suplimentar și avantajați, iar cei care au mai avut firme sunt depunctați. O asemenea șansă li se refuză celor care au încercat în trecut să facă antreprenoriat.

Un Start-Up Nation inovator

Doresc un program diferențiat pentru startup-uri inovatoare, fără obligații de achiziționare de echipamente, să susțină afaceri tip platformă, să pot folosi firma înființată în 2017 care nu s-a calificat atunci și stă fără activitate, să pot angaja oameni de la alte firme pentru un proiect inovator, să se puncteze dezvoltarea unui domeniu slab reprezentat în zonă pentru creșterea competitivității, să se puncteze firmele de proiect fără a fi dezavantajate față de firmele debutanților în afaceri, să nu se puncteze suplimentar numărul de locuri de muncă nou create mai mare de două, să se acorde punctaj suplimentar substanțial pentru afacerile inovatoare, să nu fie punctată prea mult contribuția proprie dezavantajând afacerile mici fără echipamente foarte multe.

Contribuție proprie a antreprenorilor

Contribuție proprie a solicitantului de minim 10%, eventual chiar 20%. De asemenea, planul de afaceri să susțină viabilitatea și profitabilitatea proiectului. Solicitantul să păstreze 51% din societate timp de cel puțin 3 ani de la semnarea contractului de finanțare și interzicerea vânzării a mai mult de 49% din părțile sociale în primii 3 ani. Obligativitatea pentru un minimum de un loc de muncă, fără punctare suplimentară pentru mai multe locuri de muncă. Fără punctaj suplimentar Diaspora, județe sau CAEN-uri.