Fără restricții în București

Să permită Bucureștiului să aplice fără penalități. E absurd să restricționezi acolo unde un startup are șanse să se dezvolte, adică în capitală. Bugetul de promovare nu trebuie să aibă un plafon atât de mic.

Un focus pe echipamente și investiții verzi

Ar trebui să fie eligibile firme înființate după 31 ianuarie 2017, eliminarea criteriului de departajare după numărul de angajați, nediscriminarea antreprenorilor pe baza reședinței, dacă sunt în România sau Diaspora, punctarea calității planului de afaceri, a experienței antreprenorului în domeniul și a educației sale.

Eliminarea punctajului pentru achiziție de echipamente, introducerea de criterii referitoare la cifra de afaceri, valoarea adăugată a produselor sau serviciilor și încurajarea de achiziții în spații de lucru și investiții în modernizarea spațiilor pentru a le eficientiza energetic.

Rezolvarea problemelor sociale ale comunității

Ar trebui să se țină cont de planul de afaceri, rezolvarea unor probleme sociale ale comunității. Ar trebui să se renunțe la criteriul numărului de locuri de muncă nou create.