Proiectul StartUp AIR, dezvoltat alături de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Fiatest SRL şi Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj, se va derula pe o perioadă de 36 luni (ianuarie 2018 - ianuarie 2021) și beneficiază de cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Programul START UP PLUS, Axa prioritară 3 “Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7, “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.

StartUp AIR – cui se adresează

Proiectul este adresat persoanelor din regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj) și își propune dezvoltarea competențelor antreprenoriale, inclusiv instruiri privind dezvoltarea de afaceri non-agricole cu accent pe tehnologii inovatoare sau domenii de activitate cu un grad mare de inovare.

Valoarea totală a proiectului este de 14.629.136,72 lei, din care 99,61% reprezintă finanţare nerambursabilă.

Proiectul StartUp AIR urmărește implicarea a 450 de persoane din regiunea Nord-Vest, iar dintre acestea, 400 vor participa la programul de formare antreprenorială autorizat ANC, prevăzut în proiect. Tuturor persoanelor înscrise în proiect li se oferă posibilitatea participării la concursul de planuri de afaceri.

Trainerii programului

Cursul de dezvoltare antreprenorială oferă module aplicate și exerciții practice predate de Florin Șomodi și Bogdan Diaconu.

StartUp AIR – condiții de participare

Pentru a putea participa în cadrul acestui program, doritorii trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

 • să aibă vârsta peste 18 ani la data înregistrării în proiect;
 • să aibă reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban al regiunii Nord-Vest;
 • intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban al regiunii Nord-Vest;
 • creează şi menține două locuri de muncă în cadrul afacerii;
 • nu este acționar majoritar în altă firmă în același domeniu de activitate;
 • statutul pe piața muncii este de angajat, șomer sau persoană inactivă.

Finanțarea micilor afaceri

Cele mai bune 60 planuri de afaceri care vor viza înfiinţarea unei afaceri durabile în regiunea Nord-Vest vor primi finanțare, precum și servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru dezvoltarea afacerii inițiate.

Finanțarea acordată (ajutor de minimis) este în valoare de aproximativ 33.329 euro (echivalentul în lei) pentru fiecare Plan de Afaceri selectat. Se va asigura susținerea și promovarea continuă a afacerilor finanțate și după finalizarea proiectului.

De ce să participi la StartUp AIR

 • se oferă finanțare pentru mai multe persoane;
 • nu este obligatorie contribuția proprie - toți banii sunt nerambursabili
 • participanții primesc o rapid parte din finanțare (75%): prima parte din finanțare intră imediat după procesul de înregistrare a firmei;
 • participanții beneficiază de consiliere, consultanță și asistență pentru dezvoltarea și înființarea afacerii.
 • toate serviciile oferite beneficiarilor proiectului sunt gratuite.

Asociatia Inceptus Romania este formată dintr-o echipă cu competențe în domeniul fondurilor nerambursabile, antreprenoriat și organizare cursuri de formare profesională. Asociația a implementat peste 10 proiecte cu finanțare europeană și națională în domeniul formării profesionale, educației, culturii, mediu și cooperare transnațională.