StartUp Mode este finanțat prin fonduri europene și este implementat în perioada 23 decembrie 2021 – 22 decembrie 2023.

Proiectul StartUp Mode este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul Innotech Student și are drept obiectiv creșterea angajabilității studenților printr-o serie de activități de formare profesională în domeniul antreprenorial, mentorat, activități de învățare practică și acțiuni de susținere a inițiativei antreprenoriale în sectoare economice cu potențial competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii.

Grupul țintă vizat de proiectul StartUp Mode este format din 350 de studenți:

- Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați cel puțn în anul 2 de studii de licență.

- Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi – nivel ISCED 8).

Din cei 350 de studenți, cel puțîn 40 de persoane (11%) se vor regăși într-una din categoriile următoare:

- persoane de etnie romă

- persoane din mediul rural.

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, în ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv cadrul general în care activează afacerea, marketing-ul afacerii, finanțarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea și elaborarea unui plan de afacere.

Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfăşurare de 40 de ore, iar competențele antreprenoriale dobândite de cursanți vor fi certificate ANC.

În perioada 23 ianuarie – 22 aprilie 2022 se va desfășura concursul de planuri de afaceri, în urmă căruia vor fi selectate 33 de planuri de afaceri care vor primi o finanțare în cadrul proiectului de maximum 193.740 lei.

Astfel, 33 de firme vor beneficia de capital de start-up, înlăturându-se un obstacol extrem de important al demarării unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare.

În plus, câștigătorii concursului vor beneficia de acțiuni de sprijin în cadrul proiectului StartUp Mode pe mai multe paliere: vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara nouă afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în vederea înființării afacerilor.

Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Bugetul proiectului este de 9.683.327,88 lei, din care 6.393.420 lei reprezintă subvențiile acordate celor 75 de firme înființate în cadrul proiectului.