Statul român pune la bătaie nu mai puțin de 125 de milioane de lei (28 milioane euro) pentru întreprinzătorii aflați la început de drum. Fondurile sunt nerambursabile și pot fi accesate cu ajutorul a patru programe puse la punct de către Ministerul Economiei. Conform profit.ro, circa 750 de întreprinzători vor putea beneficia de proiect. Iată răspunsurile la principalele întrebări privind fondurile oferite de statul român.

Programul național multianual de microindustrializare

Acest program este și cel mai bine finanțat dintre cele trei (60,89 milioane de lei) și are ca scop înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii în sectoarele prioritare. Prin program se finanțează implementarea planurilor de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, acordându-se o alocație financiară nerambursabilă de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar. Contribuția proprie este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 • Care este numărul de întreprinzători care pot accesa programul?
  244
 • Care este vechimea minimă pe care firma trebuie s-o aibă de la înregistrare?
  Firmele trebuie să aibă cel mult 5 ani de la înregistrarea la Registrul Comerțului la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de afaceri, să nu fie datori la bugetul general consolidat și la bugetele locale, să reinvestească anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocației financiare nerambursabile.
 • Care este numărul minim de angajați pe care firma trebuie să-l aibă pentru a deveni eligibilă?
  Firmele trebuie să angajeze până la depunerea decontului minim 2 salariați pe perioadă nedeterminată și program normal de 8 ore pe zi și să mențină numărul de salariați pe perioadă nedeterminată existenți la momentul înscrierii cumulat cu locurile de muncă nou create în cadrul programului, pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocației financiare nerambursabile.
 • În ce domenii de activitate trebuie să activeze firma pentru a putea accesa fondurile?
  Sunt eligibile în cadrul programului, printre altele, firmele care desfășoară activități în industria alimentară,  fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, prepararea și vopsirea blănurilor, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite.
Programul național pentru susținerea înființării și dezvoltăriiî întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural

Al doilea program pus la punct de Ministerul economiei vizează ajutorarea companiilor aflate la început de drum din mediul rural și pune la bătaie 25,9 milioane de lei pentru finanțarea și implementarea planurilor de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, printr-o alocație financiară nerambursabilă de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar.

 • Care este numărul de întreprinzători care pot accesa programul?
  207
 • Care este vechimea minimă pe care firma trebuie s-o aibă la înregistrare?
  Acestea trebuie să aibă capital privat, sediul și punctul de lucru în mediul rural, cel mult 5 ani vechime, să nu fie datoare la bugetul de stat sau cel local, să reinvestească anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor după primirea alocației financiare nerambursabile.
 • Care este numărul minim de angajați pe care firma trebuie să-l aibă pentru a deveni eligibilă?
  Întreprinderea trebuie să angajeaze până la depunerea decontului minim 1 salariat.
 • În ce domenii de activitate trebuie să activeze firma pentru a putea accesa fondurile?
  Pot beneficia orice întreprinderi mici și mijloci, microîntreprinderi care activează în orice domeniu, firme înfiinațate de debutanții în afaceri, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.
Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

Firmele mici  și mijlocii care vor accesa acest program, au la dispoziție în 2016 un buget de 21 milioane de lei. Prin program, beneficiarii eligibili primesc o finanțare nerambursabilă de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

 • Care este numărul de întreprinzători care pot accesa programul?
  156
 • Care este vechimea minimă și cifra de afaceri pe care firma trebuie s-o aibă la înregistrare?
  Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă prin acest program, firmele trebuie să aibă 2 ani vechime, o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau să dețină  active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans).
 • Care este numărul minim de angajați pe care firma trebuie să-l aibă pentru a deveni eligibilă?
  Firma trebuie să aibă un număr mediu anual de salariați mai mic de 250, în anul fiscal anterior.
Programul START care ajută tinerii la înființarea propriei firme

Tinerii care vor să-și înființeze o firmă au la dispoziție în acest an un buget de 17 milioane de lei, prin programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START. Alocația financiară nerambursabilă maximă alocată unui beneficiar este de 120.000 de lei (maxim 90% din valoarea cheltuielilor nerambursabile).

 • Care este numărul de întreprinzători care pot accesa programul?
  141

Vrei să afli mai multe despre cum să deschizi un business fără să ai probleme cu statul? Vino la seminariile 7 for the Win. 

Screen Shot 2016-01-12 at 16.47.06