Seria Totul despre burs─â este realizat─â al─âturi de partenerii no╚Ötri de la compania de brokeraj Tradeville. Pe parcursul a 6 materiale video vom realiza un ghid pentru companiile care iau în considerare listarea pe burs─â. Ne dorim s─â le explic─âm avantajele list─ârii pe BVB, dar ╚Öi provoc─ârile, atât fondatorilor, cât ╚Öi posibililor investitori.


A╚Öadar, de ce ai lua în considerare s─â te listezi pe pia╚Ťa de capital. Care sunt avantajele tale? Prezen╚Ťa pe burs─â poate aduce ╚Öi alte beneficii ╚Öi poate cre╚Öte valoarea companiei.

S─â începem cu primul pas. Ce presupune listarea unei companii pe burs─â?

În esen╚Ť─â, prin listare vorbim despre întreg procesul prin care se parcurg pa╚Öii necesari pentru ca o companie s─â fie primit─â la tranzac╚Ťionare. Primele dou─â condi╚Ťii pentru listarea ac╚Ťiunilor unei firme la burs─â sunt organizarea sub form─â societ─â╚Ťii pe ac╚Ťiuni (SA) ╚Öi statutul de societate deschis─â (vânzarea unui procent din ac╚Ťiunile firmei c─âtre public).

IPO este cea mai cunoscut─â metod─â de listare. Pe scurt, aceasta înseamn─â c─â, înainte de listarea pe burs─â, compania ofer─â o cot─â parte c─âtre publicul larg (pentru a cump─âra ac╚Ťiuni ace╚Ötia trebuie s─â aib─â un cont deschis anterior la o companie de brokeraj), f─âr─â nici o restric╚Ťie, a╚Öa cum se întâmpl─â în cazul plasamentului privat care poate fi adresat doar unui num─âr de cel mult 149 de investitori de retail.

IPO-ul este cea mai bun─â modalitate de listare pentru companii care vizeaz─â o gam─â variat─â de investitori, în timp ce plasamentul privat este preferat de fondatorii care doresc s─â adreseze doar un num─âr mic de investitori care, cel mai probabil, ╚Öi-au manifestat deja interesul de a investi sume mai importante în ac╚Ťiuni. De asemenea, dimensiunea ofertei este un criteriu important în func╚Ťie de care compania decide ce variant─â alege, o ofert─â de dimensiune mare pretându-se mai bine pentru IPO, în timp o ofert─â de dimensiuni mai mici, pentru plasament privat.

Totul despree burs─â: op╚Ťiunile pentru listarea pe BVB

Pentru c─â ╚Öi bursa din România a devenit un teritoriu fierbinte atât pentru o gam─â variat─â de companii de dimensiuni medii ╚Öi mici, dar ╚Öi pentru investitorii care doresc s─â-╚Öi diversifice portofoliul, sau pur ╚Öi simplu vor s─â profite de oportunit─â╚Ťi ╚Öi s─â investeasc─â în companii române╚Öti dinamice cu perspective bune de cre╚Ötere, vom vorbi despre op╚Ťiunile pentru listarea pe BVB.

Pia╚Ťa Principal─â este dedicat─â companiilor mari, care îndeplinesc câteva criterii: au întocmit situa╚Ťii financiare auditate pentru ultimii trei ani (cel pu╚Ťin), au o capitalizare anticipat─â de cel pu╚Ťin un milion de euro – adic─â firma este evaluat─â, înainte de a se lista, la cel pu╚Ťin un milion de euro - (sau au capitaluri proprii din ultimul exerci╚Ťiu financiar de minimum un milion de euro), ╚Öi vor avea minimum 25% free-float, adic─â cel pu╚Ťin 25% din ac╚Ťiuni vor fi, în urma ofertei, în portofoliile investitorilor, devenind astfel disponibile la tranzac╚Ťionare.

Pentru pia╚Ťa AeRO, cerin╚Ťele de admitere sunt mai relaxate, tocmai pentru a le permite accesul ╚Öi companiilor mici ╚Öi mijlocii.

Astfel, pentru ca o companie s─â se listeze pe AeRO, e nevoie ca aceasta s─â aib─â o capitalizare anticipat─â de cel pu╚Ťin 250.000 de euro (sau s─â aib─â capitaluri proprii care pornesc de la aceast─â valoare) ╚Öi s─â aib─â un free-float de minimum 10%, adic─â minimum 10% dintre ac╚Ťiuni s─â fie în portofoliile investitorilor, disponibile la tranzac╚Ťionare sau compania s─â aib─â minimum 30 de ac╚Ťionari.

S─â vorbim despre avantajele list─ârii pe burs─â. Cel mai important, poate, accesul la capital care poate ajuta o companie în realizarea unor noi investi╚Ťii - pentru extinderea gamei de produse ╚Öi servicii pe care le ofer─â, extinderea re╚Ťelei de desfacere, pentru dezvoltarea capacitatilor de productie, pentru cercetare - dezvoltare de noi produse.

╚śi pentru c─â am men╚Ťionat accesul la capital, trebuie s─â spunem ╚Öi faptul c─â o companie poate atrage bani de la investitori fie prin emisiuni de ac╚Ťiuni, fie prin emisiuni de obliga╚Ťiuni. Prin emisiunile de ac╚Ťiuni, compania î╚Öi m─âre╚Öte capitalul, nefiind nevoit─â s─â-l ramburseze investitorilor.

Totul despre burs─â - avantajele list─ârii

Prin emisiunile de obliga╚Ťiuni, compania se împrumut─â de la investitori ╚Öi va trebui s─â restituie banii dup─â o perioad─â de timp - de regul─â peste 3 ani, pl─âtind în acest timp o dobând─â respectivilor de╚Ťin─âtori de obliga╚Ťiuni.

Un alt avantaj demn de luat în seam─â este faptul c─â listarea la burs─â ╚Öi derularea în prealabil a unei oferte publice sau a unui plasament privat v─â poate aduce o vizibilitate crescut─â în rândul clien╚Ťilor actuali ╚Öi poten╚Ťiali, dar ╚Öi partenerilor de business (furnizori, b─ânci, colaboratori), crescând semnificativ credibilitatea companiei ╚Öi putând genera o cre╚Ötere a afacerilor ╚Öi câ╚Ötigarea unei felii mai mari din pia╚Ťa în care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea respectiva companie.

Listarea la burs─â poate avea ca rezultat ╚Öi o reducere a costurilor - prin ob╚Ťinerea unor condi╚Ťii mai avantajoase de la furnizori ╚Öi parteneri ╚Öi prin reducerea costurilor de finan╚Ťare, inclusiv în rela╚Ťia cu b─âncile.

În plus, ca urmare a notoriet─â╚Ťii companiei ve╚Ťi putea atrage mai u╚Öor personal de calitate ╚Öi ve╚Ťi fi în m─âsur─â s─â fidelizati ╚Öi s─â motiva╚Ťi eficient angaja╚Ťii-cheie, folosind planurile de remunerare cu ac╚Ťiuni (“SOP”).

Totul despre burs─â: provoc─ârile companiilor listate

Îns─â, trebuie s─â ave╚Ťi în vedere faptul c─â listarea vine la pachet ╚Öi cu ni╚Öte obliga╚Ťii, indiferent de m─ârimea companiei.

De exemplu, preg─âtirea tuturor formalit─â╚Ťilor pentru listare, la care v─â poate ajuta o companie specializat─â, precum Tradeville, nu este un proces complicat, dar el implic─â raport─âri financiare bine puse la punct (incluzând ╚Öi un audit financiar) ╚Öi modific─âri în structura guvernan╚Ťei corporative, pentru asigurarea unei transparen╚Ťe corespunz─âtoare a companiei ╚Öi pentru asigurarea unor procese interne mai eficiente.

Un aspect în leg─âtur─â cu care o companie trebuie s─â fie con╚Ötient─â este cre╚Öterea transparen╚Ťei, aceasta fiind obligat─â s─â fac─â raportari periodice ale rezultatelor financiare (anuale ╚Öi semestriale pentru companiile de pe pia╚Ťa AeRO ╚Öi, suplimentar, rezultate anuale preliminare ╚Öi rezultate trimestriale pentru companiile listate pe pia╚Ťa reglementat─â) ╚Öi s─â publice la burs─â rapoarte curente atunci când au loc evenimente speciale.

Acestea vor fi accesibile ╚Öi competitorilor. Îns─â competitorii nu vor avea acces facil la finan╚Ťare, nu vor beneficia de notorietatea companiei listate la burs─â ╚Öi nici de credibilitatea pe care i-o confer─â acest statut.

La o analiz─â atent─â beneficiile sunt mult mai importante decât obliga╚Ťiile cu care acestea vin la pachet.

Nu în ultimul rând, o provocare pe care o are listarea este dat─â de diluarea controlului. Deoarece o ofert─â public─â sau un plasament privat de ac╚Ťiuni presupun de multe ori majorarea capitalului social, de╚Ťinerile ac╚Ťionarilor actuali se pot dilua dac─â ace╚Ötia nu particip─â la majorare.

În timp, aceast─â diluare poate conduce la pierderea de c─âtre antreprenor a majorit─â╚Ťii în structura de ac╚Ťionariat. Cu toate acestea, sunt multe situa╚Ťii când ac╚Ťionarii fondatori nu mai de╚Ťin majoritatea, dar continu─â s─â controleze compania, pentru c─â noii ac╚Ťionari (investitorii de la burs─â) sunt con╚Ötien╚Ťi de rolul acestora în dezvoltarea în continuare a companiei ╚Öi în asigurarea succesului acesteia.

Ac╚Ťionarii care investesc la burs─â tind s─â investeasc─â tocmai în viziunea managementului societ─â╚Ťii, deci atâta timp cât v─â p─âstra╚Ťi o viziune coerent─â cu cea din momentul list─ârii ar trebui s─â primi╚Ťi o larg─â sus╚Ťinere din partea majorit─â╚Ťii ac╚Ťionarilor.

De re╚Ťinut, în momentul în care ve╚Ťi evalua posibilitatea de a v─â lista sau nu firma la burs─â, sunt atât avantajele, cât ╚Öi provoc─ârile care vin la pachet. Pentru a lua cea mai bun─â decizie pentru voi ╚Öi firm─â, trebuie s─â v─â gândi╚Ťi la riscurile ╚Öi recompensele pe care le aduce listarea, la momentul în care se afl─â business-ul vostru acum ╚Öi la viziunea pe care o ave╚Ťi pentru el pe viitor.

Editare video: Florin Cașotă