Având acest cont, PFA-urile pot beneficia de indemnizație de șomaj tehnic, cu finanțare de la stat.

Banca Transilvania a lansat pentru viitorii săi clienți NEOcont. Primul pas spre BT înseamnă acum zero drumuri la bancă pentru semnături, dar și zero comisioane la o serie de servicii. Contactul cu BT se face prin intermediul aplicației și prin videocall cu reprezentanții băncii.
Detalii despre NEOcont poți afla aici.

Pașii sunt următorii:

 1. PFA-ul trebuie să aibă deja cont de persona fizică deschis la Banca Transilvania;
 2. Apelarea numărului de telefon 0264 30 80 00;
 3. Primirea unui SMS cu un link către aplicația BT Visual Help;
 4. Selectarea, în BT Visual Help: Persoană fizică, iar din meniul principal alegerea opțiunii de deschidere cont de PFA;
 5. BT va lua legătura cu clientul în maxim 24 de ore pentru finalizarea deschiderii contului;
 6. Primirea unui link pe email, valabil 72 de ore, unde trebuie încărcate o serie de documentele scanate. Documentele în original trebuie depuse la oricare dintre sediile Băncii Transilvania în maxim 30 de zile de la încheierea stării de urgență.

Documente necesare pentru deschiderea contului:

 1. Pentru întreprinderi familiale, individuale și PFA-uri:
 2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 3. Hotărârea/Rezoluția de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 4. Actul de identificare a persoanei fizice autorizate/membrilor întreprinderii individuale/membrilor întreprinderii familiale;
 5. Autorizație de funcționare/certificat constatator emis de ORC în baza Legii nr. 359/2004, care atestă depunerea declarației pe proprie răspundere conform căreia sunt îndeplinite condițiile de funcționare;
 6. Extras electronic de la ONRC sau Certificatul constatator de la ORC sau alt registru legal eliberat cu maxim 30 zile înainte de depunerea la banca a documentelor pentru deschiderea contului;
 7. Înregistrarea în alt registru legal de publicitate, dacă este cazul.

Pentru cabinete individuale și/sau asociații de avocați, executori judecătorești, practicieni în insolvență, societăți civile, profesionale, cabinete medicale, farmaciști

 1. Statut, Act constitutiv sau alte înscrisuri referitoare la formă de organizare potrivit legilor specifice de organizare și funcționare;
 2. Dovadă înregistrării în registrele specifice de evidență (ex: pentru farmaciști Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România);
 3. Certificat de înregistrare fiscală;
 4. Actele de identitate ale persoanelor cu drept de reprezentare.