Scopul societăţii este integrarea şi sindicalizarea ofertelor de afaceri, agregarea de capacități ale acestora, în vederea ofertării unor afaceri şi obiective complexe, precum și prospectarea piețelor și promovarea produselor şi serviciilor.

Într-o întâlnire cu presa, reprezentanții CNIPMMR au precizat faptul că susțin decizia înfiinţării unei societăţi care să contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri. În același timp, însă, au făcut și câteva observații pe această temă.

Casa de comerț România - parteneriat public-privat

Potrivit reprezentanților patronatului din IMM-uri este necesară asigurarea managementului societăţii într-un sistem de parteneriat între autoritatea publică şi reprezentanţii organizaţiilor patronale, având în vedere că prin obiectul de activitate al Casei de Comerț România SA aceasta îşi propune dezvoltarea economică și comercială a întreprinderilor, îndeosebi a celor care dețin capacități de producție de dimensiuni mici și mijlocii, care prin promovarea grupată a produselor și serviciilor vor putea accesa piețele externe.

Astfel, realizarea în parteneriat cu organizaţiile mediului de afaceri va contribui la promovarea atractivității produselor românești la export și a ofertelor întreprinderilor exportatoare, valorificarea potențialului de export al României, în special rezultând din internaționalizarea IMM-urilor, atragerea de investiții în România, identificarea oportunităților de export și de atragere de investiții, precum și maximizarea contribuției Diasporei la dezvoltarea economică a României.

Trebuie evitată situaţia în care conducerea societăţi va fi asigurată exclusiv de funcţionari din sistemul public, fără experienţă în mediul privat, şi care nu înţeleg modul de funcţionare a unei societăţi private”, au precizat oficialii CNIPMMR.

În același timp, aceștia precizează faptul că este important ca societatea să coopereze cu organizațiile de afaceri și alte părți interesate publice și private, asigurând un sprijin coordonat pentru întreprinderi și rețelele naționale care se angajează în procesul de internaționalizare cu scopul dea promovare produsele româneşti în lume.

”Din analiza proiectului și Statutului Casei de Comerț România SA, au fost identificate următoarele probleme: nu se prevede nicio modalitate de implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri în activitatea societăţii, deşi necesitatea înfiinţării acesteia este sprijinirea mediului de afaceri, în special IMM-uri; necesitatea clarificării noțiunii de “sindicalizare a ofertelor”. Utilizarea termenului de ”asociere a ofertelor” sau formarea unui “consorţiu de oferte” ar fi mult mai potrivită”, au declarat reprezentanții patronatului.

În viziunea acestora, nu sunt clare motivele pentru care Ministerul Economiei este reprezentantul statului român în cadrul societăţii şi nu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat care asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor de promovare comercial-economice, includ cu prioritate identificarea de oportunităţi de afaceri pentru firmele româneşti şi atragerea de investiţii străine în România, sprijinirea societăţilor comerciale româneşti în vederea facilitării accesului pe pieţele externe.

Casa de comerț România - intermediar înte oferta internă și cererea externă

Potrivit notei de fundamentare, misiunea societății va fi de a asigura promovarea bunurilor, serviciilor și afacerilor din sectoare economice diverse, acționând ca un intermediar între oferta internă și cererea externă, sau între oferta externă și cererea internă, având ca țintă satisfacerea cererilor de ofertă.

Societatea va asigura managementul strategic (viziune, ținte, obiective), cât și managementul operativ (resurse financiare, umane, promovare, contractare, derulare) al activităților specifice de comerț exterior, în concept unitar și concentrat pe obiectivele de interes, veniturile urmând a fi realizate din îndeplinirea obiectului său de activitate.

Obiectul principal de activitate al societăţii este cod CAEN 4619 “Intermedieri în comerțul cu produse diverse“ şi de alte 22 obiecte de activitate secundare (intermedieri în comerţul cu materii prime, agricole, textile, maşini, echipamente industriale, produse alimentare, activităţi de consultanţă pentru afaceri, organizare de expoziţii şi târguri).

Patrimoniul este format din aport în natură, reprezentat de imobilul pentru sediul societăţii şi din aport în numerar în valoare de 1.500.000 lei.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani. Excepție fac primii administratori, numiți prin ordin al ministrului economiei, pe o perioadă de un an.

”Casa de Comerț România S.A trebuie dezvoltată în parteneriat public- privat, cu implicarea organizațiilor reprezentative ale mediului de afaceri şi ale IMM-urilor, pentru asigurarea unor servicii dedicate și complete pentru internaționalizarea IMM-urilor și valorificarea potențialului lor de export”, au mai spus oficialii CNIPMMR.