În România, companiile cu o cultură digitală puternică au cu 21% mai mulți angajați productivi și cu 31% mai mulți angajați inovatori față de companiile cu o cultură digitală slabă.

Într-un mediu de afaceri care se bazează tot mai mult pe platforme de tip „cloud”, urmărirea îndeaproape și analiza concurenței directe nu mai sunt suficiente pentru a asigura avantajul competitiv pe piață. Atât startupurile, cât și companiile mari își adaptează cu agilitate modelele de afaceri pentru a răspunde unei diversități din ce în ce mai mari de nevoi ale clienților, iar managerii cunosc faptul că transformarea digitală nu mai este doar o opțiune, ci un imperativ.

O mare parte din factorii de decizie din cadrul companiilor tind însă să se raporteze la transformarea digitală doar prin prisma adoptării de tehnologii noi, cum ar fi platformele cloud sau inteligența artificială, fără a lua în calcul soluții care și-au confirmat utilitatea și au devenit uzuale pentru mulți alți jucători din piață.

Tehnologia produce un impact semnificativ asupra activității unei companii dacă este utilizată și acceptată de angajații din întreaga organizație, ceea ce se traduce în esență prin existența unei culturi organizaționale puternic dezvoltate și în această direcție:

  • Tehnologia trebuie să îi ajute pe angajați să lucreze mai inteligent, nu mai mult;
  • Tehnologia trebuie să fie implementată ținând cont de faptul că în cadrul organizației se pot regăsi cinci generații diferite de angajați, fiecare cu așteptări, obiceiuri și atitudini diferite față de aceasta;
  • Tehnologia trebuie să sprijine, nu să distragă atenția angajaților, să îi ajute pe aceștia să se concentreze mai bine și să fie mai implicați în activitatea companiei.

Studiul a analizat tehnologiile utilizate de angajați la locul de muncă, opiniile acestora față de locul de muncă și performanța proprie, cât și relația dintre cele două. Acesta a confirmat faptul că tehnologia poate oferi companiilor un avantaj considerabil, însă a relevat și o altă perspectivă cheie: doar tehnologia nu este suficientă. Pentru ca tehnologia să își atingă potențialul maxim de eficiență, este nevoie ca aceasta să fie însoțită de o cultură organizațională puternică.

Studiul a evidențiat faptul că, la nivel european, companiile cu o cultură digitală puternică sunt mai bine pregătite să aibă rezultate mai bune față de concurență, care este mai puțin pregătită din punctul de vedere al culturii digitale. Acestea având:

  • de 5 ori mai mulți angajați care consideră că au instrumentele necesare să-și îndeplinească obiectivele profesionale;
  • de 4 ori mai mulți angajați care se consideră integrați în organizație;
  • de 3 ori mai mulți angajați care se consideră inovatori;
  • de 2 ori mai mulți angajați care se consideră productivi.

În România, rezultatele studiului arată că într-o companie cu o puternică cultură digitală sunt cu 21% mai mulți angajați care se consideră productivi, în comparație cu o companie ce are o cultură digitală slabă. De asemenea, în medie, angajații români din companiile care au constituit eșantionul studiului, se consideră semnificativ productivi în proporție de 14,6%, cu aproximativ 3 procente peste media europeană de 11,4%. Ceea ce este însă cu adevărat remarcabil este faptul că rezultatele studiului relevă o accelerare puternică a creșterii productivității în companiile care, pe fondul unei culturi organizaționale puternice, construiesc adițional și o cultură digitală puternică. Companiile care încearcă să construiască o cultură digitală solidă fără a avea baza unei culturi organizaționale dezvoltate nu reușesc să atingă performanțe notabile la nivel de productivitate.

Astfel, atunci când tehnologia inovatoare este îmbinată cu o cultură digitală și corporativă solidă, angajații pot lucra într-un mod mai inteligent, nu la un volum mai mare, ceea ce determină creșterea productivității. De asemenea, în acest fel crește și gradul de implicare al angajaților, aceștia dobândind capacitatea de a lucra într-o stare de "flux", în care se pot concentra pe o anumită sarcină, depunând energie și pasiune pentru îndeplinirea ei.

În ceea ce privește inovația, studiul a evidențiat faptul că în România, într-o companie cu o cultură digitală puternică, sunt cu 31% mai mulți angajați care se consideră inovatori, în comparație cu o companie ce are o cultură digitală slabă. Și la acest capitol, angajații din România sunt peste media europeană, românii considerându-se inovatori în proporție de 19,9%, în comparație cu angajații din celelalte țări europene care se consideră, în medie, inovatori în proporție de 16,9%.

Trendul ascendent observat în ceea ce privește productivitatea se replică și în ceea ce privește inovația. În companiile cu o cultură digitală și organizațională puternică, angajații au raportat un sentiment de creativitate sporită și o mai bună colaborare, acestea fiind două caracteristici esențiale pentru competitivitatea oricărei companii.

Crearea și consolidarea unei culturi digitale care să determine creșterea productivității și a inovației presupune tratarea tehnologiei ca prioritate de afaceri, facilitarea accesului angajaților la suport IT, cât și oferirea de training pentru a maximiza potențialul tehnologiilor achiziționate. De asemenea, factorii culturali care determină creșterea celor două caracteristici sunt: orientarea către noi oportunități, agilitatea, claritatea obiectivelor organizaționale, accentul pe munca de înaltă calitate, autonomia rolurilor profesionale, un grad ridicat de integrare, precum și implicarea angajaților atunci când se introduce un nou grad de tehnologie sau se crește frecvența utilizării acesteia.