Indicația geografică- tot ce trebuie să știi

Pentru a putea înțelege cum funcționează această activă de IP pentru business-ul nostru, trebuie să știm că o indicație geografică reprezintă un semn atribuit unui produs care se bucură de proveniența dintr-o anumită regiune geografică, care oferă produsului respectiv anumite calități specifice.

Printre produsele care pot intra sub incidența indicațiilor geografice, se numără: produsele agricole, cele alimentare, băuturile spirtoase și vinurile, chiar și produsele industriale sau obiectele meșteșugărești.

Trebuie să mai știm că există trei modalități cu ajutorul cărora putem proteja aceste active de IP, și anume: înregistrarea la OSIM (dacă vorbim de nivel național) sau la WIPO (atunci când vorbim de piața internațională).

Acestea vor putea fi utilizate doar de către persoana deponentă, cu condiția ca aceasta să desfășoare o activitate de producție în zona geografică respectivă.

Perioada de timp în care beneficiarul se poate bucura de protecție asupra activei de proprietate intelectuală este de 10 ani, urmând ca la expirarea acesteia să se poată reînnoi, păstrând condițiile pe care le-a îndeplinit atunci când a obținut protecție.

Securizarea businessului

Din momentul în care vom obține drepturi asupra unei indicații geografice, ne vom putea bucura de o securizare a zonei delimitate. Astfel, nimeni altcineva nu va mai putea produce un bun având caracteristicile zonei menționate.

Un exemplu în acest sens este dat de către producția vinului Prosecco. Doar acel sortiment de struguri, denumit Prosecco, are proprietățile specifice pentru a putea crea acest sortiment de vin specific, având anumite calități.

Nevoia de a deține o indicație geografică în portofoliul de mărci al unei companii se rezumă la ideea conform căreia produsul vine la pachet cu o serie de calități și cu o reputație care poate fi cu greu întrecută. Produsul care se bucură de certificarea drept indicație geografică deține anumite caracteristici speciale atribuite locului de origine.

Nu toate businessurile pot deține o indicație geografică

Trebuie să știm faptul că nu toate business-urile sunt sfătuite să obțină în portofoliul activelor de proprietate intelectuală o indicație geografică. Dat fiind faptul că doar produsele de tip agricol, alimentar și mai ales vinurile, băuturile spirtoase și produsele artizanale se pot bucura de indicație geografică.

Astfel, dacă nu ne încadrăm în aceste industrii, este un proces inutil acela de a obține o indicație geografică în portofoliul tău de IP.

Prin urmare, întrucât consumatorii încep să acorde o atenție din ce în ce mai mare asupra originii produselor, în cazul în care ne numărăm printre producătorii de bunuri din industriile menționate anterior, ar fi indicat să aplicăm pentru obținerea unei indicații geografice.

Locul de origine al produsului va sugera consumatorilor că acesta se bucură de anumite calități și caracteristici pe care nu le va putea obține din urma consumului unui alt produs. Ne vom putea, astfel diferenția într-un mod pozitiv pe piață și le vom permite consumtorilor să facă distincția între produsele de calitate și produsele mai puțin calitative.