Astfel, în Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Centru, vor fi organizate cursuri gratuite pentru îmbunătățirea abilităților manageriale și antreprenoriale pentru următoarele tipuri de competențe:

  1. Pentru antreprenori și manageri: “Competențe antreprenoriale”, “Manager de inovare” și “Manager îmbunătățire procese”,
  2. Pentru angajați ai departamentelor de HR: "Manager Resurse Umane" și "Inspector Resurse Umane".

În cadrul fiecărui curs, participanții își vor putea fundamenta și perfecționa următoarele cunoștințe:

  1. Competențe antreprenoriale: să identifice oportunitățile existente pe piață și sursele de finanțare pentru dezvoltarea propriei afaceri, să identifice prioritățile organizației, să planifice și să organizeze propria activitate, cât și a celor din subordine sau să își însușească competențele antreprenoriale.
  2. Manager inovare: să elaboreze o strategie de inovare a firmei, să implementeze planul de realizare a strategiei de inovare al firmei, să elaboreze metode de valorificare a capitalului intelectual al firmei sau să asigure continuitatea procesului de inovare.
  3. Manager îmbunătățire procese: să coordoneze echipa de îmbunătățire a proceselor, să identifice fluxul de valoare și factorii de impact asupra performanțelor proceselor sau să stabilească sistemul de indicatori pentru îmbunătățirea performanțelor proceselor.
  4. Manager Resurse Umane: să coordoneze desfășurarea activităților de resurse umane, să coordoneze elaborarea politicilor și programelor de resurse umane sau să elaboreze strategiile de resurse umane.
  5. Inspector Resurse Umane: să își planifice activitățile, să aplice prevederile legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, să întocmească și gestioneze documentele de evidență a personalului, să întocmească registrul general de evidență a salariaților-REVISAL sau a ștatului de plată pentru personalul angajat.

Mai multe detalii puteți afla și din acest material.

“Ne bucură faptul că proiectul PROACTIV PLUS a generat interes în rândul unui număr ridicat de antreprenori, manageri și angajați ai departamentelor de HR, ceea ce dovedește faptul că formarea profesională ocupă din nou un loc important în dezvoltarea carierei oamenilor care doresc să acumuleze cunoștințe suplimentare necesare creșterii productivității, adaptabilității și a competenței acestora. Înscrierile în cadrul cursurilor pe care le oferim gratuit, sunt încă deschise, persoanele interesate putându-se înscrie rapid accesând acest link. Suntem siguri că aceste cursuri vor avea ca rezultat o mai bună pregătire a forței de muncă și vor favoriza un mediu de afaceri mai performant și inovativ”, afirmă Noel Ștefan, manager de Proiect PROACTIV PLUS - competitivitate pentru viitor.

Astfel, în cadrul proiectului, un număr de minim 384 de persoane (264 antreprenori și 120 de angajați în poziții de management) vor beneficia de cursuri gratuite pentru îmbunătățirea abilităților manageriale și antreprenoriale. Proiectul este implementat în perioada 4 mai 2018- 3 mai 2019.