Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Iată câteva întrebări și răspunsuri oferite de membrii ANAF:

A. Întrebare contribuabil:

„Un salariat dacă are salariu și venituri din vânzarea acțiunilor pe bursă, iar venitul obținut (valoarea vânzării-valoarea achiziției acțiunilor respective) este sub 12 x salariul minim brut pe economie 2019, trebuie să depună Declarația unică? În caz de răspuns pozitiv, în care parte trebuie completată declarația unică? Și în cazul în care obține și alte venituri la care impozitul a fost reținut la sursă, dar valoarea totală a veniturilor pe lângă salariu tot nu depășește 24.960 lei, trebuie să depună declarația unică?”

A. Răspuns ANAF:

„Dacă în anul 2019 estimați că veți realiza doar venituri din investiţii (exceptând veniturile din salarii) sub plafon nu trebuie să completaţi Secţiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2019” din declaraţia unică.

Dacă în anul 2019 estimaţi că veți realiza doar venituri din alte surse (exceptând veniturile din salarii) la care impozitul este reţinut la sursă, sub plafon nu trebuie să completaţi Secţiunea “Date privind contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări de sănătate estimată pentru anul 2019” din declaraţia unică.

În cazul în care estimaţi că veţi obţine în anul 2019 venituri din investiţii şi venituri din alte surse, la care impozitul este reţinut la sursă, care cumulate sunt peste plafonul de 24.960 lei atunci dvs trebuie să completaţi Secţiunea “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată” din declaraţia unică.”