Lansat ieri în cadrul unui eveniment ce a avut loc la Bucureşti, programul Orizont 2020 oferă finanţare şi consultanţă pentru aproape 200 de IMM-uri.

Finanţarea a fost alocată acestor trei ţări deoarece au obținut unele dintre cele mai mici punctaje în cadrul Indicatorilor UE de performanta pentru cercetare și inovare, indicatori care evaluează capacitatea de inovare, precum şi rezultatele obţinute. Sprijinirea inovării reprezintă o oportunitate strategică de creştere pentru ţările aflate în tranziţie către economii bazate pe cunoaştere şi cu emisii de carbon reduse.

Sprijinul va fi acordat prin intermediul a trei canale:

  • În România, linii de credit BERD acordate instituţiilor financiare vor oferi finanţare IMM-urilor ce investesc în inovare;
  • În Bulgaria şi România, creşterea competitivităţii IMM-urilor inovatoare prin finanţare, consultanţă şi training;
  • În toate cele trei ţări, sprijin pentru inovare verde prin acordarea de asistenţă tehnică şi granturi de cofinanţare pentru proiectele IMM-urilor direct finanţate de BERD. Fondul de Cooperare Tehnică TaiwanBusiness-BERD acordă, de asemenea, asistenţă tehnică.

Prin intermediul programului cadru, finanţarea UE în valoare de 20 milioane de euro a fost pusă la dispoziţie pentru susţinerea eforturilor BERD de sprijin a IMM-urilor din Bulgaria, Letonia şi România. Conform definiției UE, IMM-urile sunt companii cu o cifră de afaceri anuală de până la 50 de milioane de euro şi până în 250 angajaţi. Companiile medii sunt definite din perspectiva numărului mediu de angajaţi, având un plafon de 3.000 angajaţi.

Colaborarea dintre BERD şi Orizont 2020 reflectă angajamentul Băncii de a dezvolta economii competitive, puternice şi verzi în regiunile de operare. Până în prezent, Banca a investit în jur de 3,9 miliarde de euro în Bulgaria, 697 milioane de euro în Letonia şi peste 8,3 miliarde de euro în România.