UPDATE: Aplicația de înscriere în Programul UNCTAD/EMPRETEC România 2017 pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a devenit activă astăzi, ora 10.00. Potrivit unui comunicat al ministerului, până la ora 15:00 s-au înscris deja 66 de aplicanți. Puteți să vă înscrieți și voi dacă accesați acest link.

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Programul este derulat la nivel internațional, fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu. România este prima ţară din Europa în care se implementează acest program.

Programul EMPRETEC vizează atât antreprenorii existenţi, cât și persoanele care doresc să pornească o afacere pe cont propriu şi managerii de top, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private care trebuie să aibă cunoștințe antreprenoriale sau manageriale. Statul vizează să ajute circa 100 de persoane prin workshop-urile pe care le va susține.

Acestea vor avea loc la Cluj (între 20 și 28 octombrie 2017), Constanța (30 iunie – 8 iulie 2017), Craiova (11-19 septembrie 2017), Iași (7-15 iulie 2017) și vor permite prezența a câte 30 de persoane pe sesiune. În cadrul workshop-urilor participanții vor învăța cunoştinţelor teoretice, dar și practice, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Obiectivele programului sunt susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Bugetul alocat acestui program de antreprenoriat este de 504.000 lei (aproximativ 110.000 euro), suma fiind repartizată pentru anul bugetar 2017.

Beneficiarii programului

Pot beneficia de prevederile programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:

  1. sunt cetăţeni români sau cetățeni străini vorbitori de limbă română;
  2. au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;
  3. se înscriu la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere;
  4. participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;
  5. declară pe propria răspundere că vor participa continuu la toate activitățile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub sancțiunea interzicerii aplicării la programele naționale derulate de către MMACA o perioadă de 3 ani;
  6. prezintă adeverință că sunt apți din punct de vedere medical pentru efort.

Selecţia participanţilor în cadrul programului

Pentru workshop-urile organizate în cadrul programului, selecţia participanţilor se va face în ordinea înscrierii în program, după cum urmează:

Etapa I - verificarea condiţiilor de eligibilitate conform pct. 4, de către OTIMMC ;

Etapa II - interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.

În cazul respingerii aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD sau OTIMMC, după caz. Lista solicitanţilor admişi şi a celor respinşi însoţită de motivele de respingere vor fi transmise către OTIMMC organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshop-ului, în vederea publicării pe site-ul www.aippimm.ro.

Puteți descărca de aici documentele necesare înscrierii în programul EMPRETEC.