Acest articol a fost publicat prima oară de către Diana Lodoabă pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

În data de 14 ianuarie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale – criterii de mărime

Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

- cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4.

Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.

Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
 4. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
 5. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
 6. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.

Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
 • situația fluxurilor de trezorerie;
 • cont de profit și pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
 • bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;
 • situația modificărilor capitalului propriu;
 • notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.

Pe de altă parte sunt stabilite și adoptate criteriile prin care se stabilește care sunt entități raportoare ce au obligația auditării situațiilor financiare anuale. Astfel că, sunt supuse auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • Cifra de afaceri netă = 32.000.000 lei;
 • Total active = 16.000.000 lei;
 • Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului = 50.

Termene depunere situații financiare 2018

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale MFP sunt următoarele:

 • pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 82/1991 – 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
 • pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
 • entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale MFP o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității – în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Citește și despre:

Plafoane fiscale 2019 – unde se încadrează afacerea ta în acest an

Microîntreprindere - condițiile necesare pentru 2019

12 declarații fiscale pe care le depui până pe 25 ianuarie

Declarații fiscale pe care să le depui în 2019

Afișe obligatorii în orice magazin - informații de pus la vedere

Cotele de TVA aplicabile în 2019 - ce să știi când întocmești facturi

Impozit microîntreprinderi - cum se calculează?

Cum te înregistrezi în Spațiul Public Virtual – răspunsuri de la ANAF