Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

În data de 23.01.2019, ANAF a realizat pe pagina de Facebook o sesiune de asistență cu privire la “Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual”. Iată câteva dintre întrebările puse de contribuabili și răspunsurile acordate de specialiștii ANAF.

a.) Întrebare contribuabil: “Bună ziua, o societate comercială și-a înregistrat semnătura electronică pe numele administratorului (persoana fizică nerezidentă, fără NIF), în baza pașaportului. Cu toate acestea, documentul de înregistrare în spațiul privat virtual solicită la rubrica Cod numeric personal completarea unui CNP sau NIF de 13 cifre. Vă rugăm să ne precizați cum putem proceda pentru a înregistra accesul acestei societăți la spațiul privat virtual, în condițiile în care persoana care deține semnătura electronică nu are NIF sau CNP (câmp obligatoriu în completarea formularului de înregistrare). Vă mulțumesc.”

a.) Răspuns ANAF: “În situația prezentată de dvs., pentru înregistrarea în SPV este necesar să completați toate câmpurile prevăzute de formularul de înregistrare de la următorul link: https://www.anaf.ro/InregPersFiziceP…/formularjuridice.jsp

b.) Întrebare contribuabil: “Bună ziua! Cum înregistrez în SPV o persoană fizică care are semnătura electronică? Mulțumesc!”

b.) Răspuns ANAF: “În situația în care certificatul calificat este deja înregistrat pe site-ul ANAF puteți utiliza acel certificat și pentru înregistrarea în SPV prin completarea informațiilor solicitate de formularul de înregistrare. În situația în care certificatul calificat nu este înregistrat pe site-ul ANAF este necesar să îl înregistrați prin accesarea următorului link: https://www.anaf.ro/inregcalificat/

c.) Întrebare contribuabil: “Care este procedura de înregistrare în SPV a unei SRL ? Administratorul deține semnătura electronică. Mulțumesc.”

c.) Răspuns ANAF: “Pentru înregistrarea în SPV a unei persoane juridice prin intermediul unui utilizator cu certificat digital, se utilizează aplicația web dedicată, existență pe site-ul ANAF.

După completarea datelor de indentificare solicitate de formularul de înscriere se selectează documentul de confirmare pentru certificatul deținut și arhivă zip cu documentele justificative:

– Actul de identitate al reprezentantului legal/reprezentantului desemnat/împuternicitului,

– Documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat respectiv de împuternicit

Ulterior, pentru aprobarea cererii de înregistrare reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul prezintă organului fiscal central următoarele:

– Numărul de înregistrare primit ca urmare a trimiterii cererii de înregistrare

– Actul de identitate, în copie și original;

– Documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat respectiv de împuternicit în original sau copie legalizată, după caz.“

d.) Întrebare contribuabil: “Bună ziua ! Dacă am pierdut plicul din partea dvs. singura modalitate este prezentarea la ghișeu pentru crearea de user și parola . Nu se poate găsi alt mod de lucru . Dacă tot am venit cu totul în On-line ? Mulțumesc !”

d.) Răspuns ANAF: “Bună ziua! Vă puteți înregistra și în baza unui act administrativ emis de organul fiscal începând cu anul 2013. În cazul în care nu dețineți nici un act administrativ, trebuie să vă prezentați la orice organ fiscal, în 10 zile de la data înregistrării pe site, pentru validarea datelor.”

Mai multe întrebări și răspunsuri privind înregistrarea în Spațiul Public Virtual puteți găsi pe pagina de Facebook a ANAF.

Foto: https://depositphotos.com

Citește și despre:

Plafoane fiscale 2019 – unde se încadrează afacerea ta în acest an

Microîntreprindere - condițiile necesare pentru 2019

12 declarații fiscale pe care le depui până pe 25 ianuarie

Declarații fiscale pe care să le depui în 2019

Afișe obligatorii în orice magazin - informații de pus la vedere

Cotele de TVA aplicabile în 2019 - ce să știi când întocmești facturi

Impozit microîntreprinderi - cum se calculează?