Proiectul se adresează tuturor persoanelor fizice sau juridice, interesate să transmită propuneri/ opinii/ sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Proiectul de ordonanță de urgență are în vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activităților de transport alternativ, care funcționează prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani, atât în ceea ce privește platformele digitale cât și operatorii de transport alternativ.

Prin urmare, proiectul devine un instrument care întregește cadrul juridic aplicabil transportului de tip urban și își propune asigurarea unor măsuri de supraveghere a pieței pe perioada de autorizare, astfel încât după această perioadă să fie posibilă o evaluare a eficientei actului normativ.

Proiect OUG reglementare Uber/Bolt

 1. definirea activităților de transport alternativ, a modului de efectuare a acestora și a actorilor implicați;
 2. modalitatea de autorizare a platformelor digitale și a operatorilor de transport alternativ;
 3. modalitatea de fiscalizare a veniturilor obținute în urma efectuării activității de transport alternativ, atât de către conducătorii auto, cât și de operatori și operatorii de transport alternativ. Astfel, în proiect se precizează în mod distinct faptul că toate veniturile obținute în România în urma efectuării activității de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația fiscală în vigoare în România, legislație care este reprezentată de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În proiect se precizează obligativitatea pentru un operator nerezident de platformă digitală, de a-și deschide în România o sucursală, care să îl reprezinte în fața autorităților statului român;
 4. stabilirea obligațiilor care trebuie îndeplinite de către platformele digitale, operatorii de transport alternativ, precum și de către conducătorii auto;
 5. stabilirea drepturilor și obligațiilor beneficiarilor acestor servicii;
 6. uniformizarea condițiilor de acces, efectuare și control cu cele din domeniului transporturilor în regim de taxi și în regim de închiriere.

Având în vedere faptul că reglementarea acestor activități de transport va conduce la:

- creșterea veniturilor atât la bugetul de stat cât și la bugetele locale, prin taxele și contribuțiile plătite de operatori, pe de-o parte, cat și de șoferii parteneri, pe de altă parte;

- asigurarea unui regim nediscriminatoriu în piața transportului cu autoturisme;

- creșterea gradului de concurență în piață și facilitarea interacțiunii dintre cerere și ofertă cu efect benefic pentru ambele părți;

- accesul pasagerilor la o gamă mai mare de opțiuni de transport, în condițiile asigurării unui grad mai mare de confort și siguranța pentru consumatori;

- diminuarea activităţilor de transport de persoane cu încălcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent;

- crearea posibilității sancţionării faptelor de piraterie în transportul de persoane;

Întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune aprobarea unui act normativ care să soluţioneze problemele în regim de urgenţă în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.

OUG reglementare servicii ridesharing

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

Textul integral al proiectului poate fi consultat în documentul de mai jos.

OUG Transport Alternativ 23.05.2019 by Vera Iurcu on Scribd

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/ observaţiilor/ opiniilor

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia Comunicare, Relaţia cu Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti
 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G
 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
 • Prin poşta electronică la adresa consultare.publica@mt.ro
 • Prin formularul E-consultare

Pozitia Coaliției pentru Economie Digitală despre OUG

Coaliția pentru Economie Digitală a venit cu o poziție oficială referitor la proiectul de OUG publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Cătălin Codreanu, Președinte Coaliția pentru Economie Digitală, spune că, la o primă vedere, proiectul de OUG detaliază un proces complex de autorizare și verificare a platformelor, mașinilor și șoferilor, similar cu cel din industria de taxi. „Cu toate acestea, există deja semnale că patronatele companiilor de taxi pregătesc o opoziție vehementă. Avem încredere că guvernul nu va ceda presiunilor și va alege să reprezinte interesul consumatorilor, prin crearea unui mediu competitional modern.”

El amintește, însă, că punerea în transparență nu schimbă cu nimic situatia de fapt. „Incertitudinea și riscul sancțiunilor pentru șoferi au rămas, ceea ce face ca numărul șoferilor activi să rămână la jumătate din media zilnică. În continuare, timpul de așteptare rămâne ridicat, iar prețurile crescute. Adoptarea de urgență a proiectului pus în dezbatere publică este singura soluție pentru revenirea la normal.”, conchide Codreanu.

Uber și Bolt, reacție oficială privind OUG pe Legea 38/2003

Pe 16 mai a intrat în vigoare ordonanța care limitează activitățile de ridesharing ale Uber și Bolt, în principal. OUG elimina formularea „în mod repetat„ din legea Legea 38/2003, astfel că șoferii care fac ridesharing pot fi amendați dacă efectuează activități de transport public, contra cost, încă de la primul control sau pot rămâne fără plăcuțele de înmatriculare la prima abatere, dacă sunt opriți de către Poliție.

Ulterior, Ministrul Transporturilor spunea că şoferii care folosesc UBER, Bolt și Clever nu sunt scoşi din joc şi că legea a fost prost interpretată. Răzvan Cuc a promis o ordonanţă de urgenţă pentru activitatea de ridesharing.