Data la care va fi activă înregistrarea on-line încă nu a fost făcută publică, dar este sigur că va fi anunțată cu minimum 5 zile înainte de data începerii procesului.

Evaluarea formularelor de înscriere se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform procedura programului (Anexei nr.3 disponibilă în documentul de la finalul articolului).

Obiectivul principal al schemei de minimis prevazută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018 este de 1.000.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2018 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 400 participanți la conferințe regionale, minim 120 participanți la workshop-uri și minim 28 participanți la conferințe internaționale.

Cele mai importante criterii de eligibilitate spun că cel puțin unul dintre asociați este femeie și deține cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii. De asemenea, companiile trebuie să fie înregistrate pe teritoriul României, să aibă sediul și să-și desfășoare activitatea aici.

Citește și despre procedurile de implementare pe 2018 ale celorlalte programe derulate de ministerul pentru IMM-uri:

Start-Up Nation 2018 – s-au publicat procedurile de implementare

EMPRETEC – procedura de implementare pe 2018

Programul de microindustrializare 2018: schema de minimis

Programul de comerț și servicii 2018 – procedură și înscrieri

Programul pentru sprijinirea meșteșugarilor: procedura de implementare și data la care încep înscrierile

Proiect Procedura Femeia Manager by Vera Iurcu on Scribd