Acesta este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune:

 • sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;
 • încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;
 • dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi;
 • dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;
 • identificarea întreprinzătorilor de succes;
 • dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;
 • mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
 • dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;
 • dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Bugetul alocat programului pentru anul bugetar 2018 aprobat prin Legea bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2/2018 este de 504.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2018 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

”Pentru realizarea programului se alocă de la bugetul de stat pentru anul 2018 suma de 504.000 lei, împărţită în mod egal celor 4 AIMMAIPE organizatoare: Brașov, Ploiești, Iași, Timișoara, care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshop-urilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshop-urilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 4 workshop-uri. Onorariile trainerilor nu vor depăși suma de 42000 lei/workshop”, se scrie în documentul postat pe site-ul ministerului.

Beneficiarii programului EMPRETEC

Pot beneficia de prevederile programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program prevăzut în anexa nr. 1, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a) sunt cetăţeni români sau cetățeni străini vorbitori de limbă română;
 2. b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;
 3. c) se înscriu la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere;
 4. d) participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;
 5. e) declară pe propria răspundere că vor participa continuu la toate activitățile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub sancțiunea interzicerii aplicării la programele naționale derulate de către MMACA o perioadă de 3 ani.
 6. f) prezintă adeverință că sunt apți din punct de vedere medical pentru efort.

Totodată, Ministerul pentru IMM-uri a publicat și proiectul pentru procedura de implementare a programului Start-Up Nation în 2018.

Citește și:

Programul pentru femeia manager 2018 - schemă de minimis

Programul pentru sprijinirea meșteșugarilor: procedura de implementare și data la care încep înscrierile

Start-Up Nation 2018 – s-au publicat procedurile de implementare

Programul de microindustrializare 2018: schema de minimis

Proiect Procedura Unctad Empretec by Oana Cosman on Scribd