Înscrierile pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat vor fi anunțate cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Puteți urmări site-ul agenției pentru implementarea proiectelor și programelor pentru IMM-uri pentru a fi la curent. Acestea vor continua până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2018 se face completând formularul de înscriere (Anexa nr.1 la procedura programului, disponibilă în documentul de la finalul articolului)

Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2018, pe durata a 3 zile, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 2.000 lei pentru târg.

Prin implementarea Programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 450 de beneficiari, din care 150 de beneficiari în anul 2018.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare, este de 890.000 lei. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 şi 2020 este de 890.000 lei/anual.

Prin implementarea Programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 450 de beneficiari, din care 150 de beneficiari în anul 2018.

Citește și despre procedurile de implementare pe 2018 ale celorlalte programe derulate de ministerul pentru IMM-uri:

EMPRETEC – procedura de implementare pe 2018

Start-Up Nation 2018 – s-au publicat procedurile de implementare

Programul de microindustrializare 2018: schema de minimis

Programul de comerț și servicii 2018 – procedură și înscrieri

Programul pentru femeia manager 2018 - schemă de minimis

Proiect Procedură Meșteșuguri și Artizanat by Vera Iurcu on Scribd