În cadrul unei întâlniri cu presa, care a avut loc la finalul săptămânii trecute, ministrul Ilan Laufer a prezentat un raport de activitate privind programele derulate de minister în 2017.

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

Obiectivul programului îl reprezintă sprijinirea operatorilor economici cu o vechime mai mare de 1 an din domeniile serviciilor și comerțului, crearea și menținerea locurilor de muncă. Prin program vor fi create 1.098 de noi locuri de muncă, din care 434 pentru absolvenți, șomeri/persoane defavorizate.

Schema de finanțare este Alocație Financiară Nerambursabilă. Se va finanța cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar.

Aplicația electronică de înscriere a fost deschisă din data de 16.08.2017 până în data de 29.08.2017. Numărul de dosare trimise a fost de 1.279, din care au fost verificate 334 de planuri de investiții și au fost respinse 54 de IMM-uri.

Numărul dosarelor admise este de 280, din care 217 în limita bugetului și 54 în afara bugetului. Au fost încheiate 216 contracte și etapa de contractare s-a finalizat la data de 11.12.2017. În prezent programul se află în etapa de efectuare cheltuieli.

Programul național multianual de microindustrializare

Obiectivul programului este sprijinirea investițiilor în sectoarele economice prioritare de producție pentru operatorii economici cu o vechime mai mare de 1 an. Prin program se estimează crearea unui număr minim de 1.246 de noi locuri de muncă pentru contractarea din 2017, din care minim 352 pentru absolvenți, șomeri/persoane defavorizate.

Schema de finanțare este Alocație Financiară Nerambursabilă: adică se finanțează maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 450.000 lei/beneficiar.

Aplicația electronică de înscriere a fost deschisă în data de 21.08.2017 și s-a închis în data de 01.09.2017. Numărul de dosare trimise a fost de 933. Au fost verificate 308 planuri de afaceri din care admise 199 de dosare, din care 176 în limita bugetului și 16 în afara bugetului și respinse 109. Au fost încheiate 174 contracte și etapa de contractare s-a finalizat la data de 11.12.2017. În prezent programul se află în etapa de efectuare cheltuieli.

Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Acest program are ca obiectiv stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani.

Programul a constat în organizarea Târgului Național pentru Artizanat și Meșteșuguri 2017 în perioada 08.12.2017-10.12.2017 la Romexpo și au participat 100 de meșteșugari și artizani. Evenimentul a fost unul apreciat atât de meșteșugarii și artizanii prezenți cât și de vizitatori.

Programul UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Obiectivul programului constă în dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale aplicanților în cadrul workshop-urilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC organizate prin program.

Aplicația de înscriere electronică a fost activă pe site-ul www.aippimm.ro începând cu data de 20.06.2017 și s-a închis în data de 19.10.2017. Total aplicanți înscriși în cadrul Programului 304. Au fost organizate de către Agențiile Teritoriale 4 workshop-uri UNCTAD/EMPRETEC România în următoarele locații: Cluj, Craiova, Constanța și Iași.