În prima ediție a programului Start-Up Nation, obligațiile de rambursare au fost garantate de către FNGCIMM în proporție de maxim 80%.

Începând cu data de 25 iulie 2019, ca urmare a dinamicii pozitive a rezultatelor înregistrate în activitatea de garantare a creditelor acordate în cadrul Programului Start-up Nation și eficientizării unor mecanisme interne ale societății, FNGCIMM a redus comisionul de garantare până la 1,95% din valoarea creditului.

“Reducerea costurilor de finanțare reprezintă unul dintre importantele deziderate ale IMM-urilor în accesarea surselor de finanțare. Așadar, am reevaluat riscul asociat acordării garanțiilor în cadrul Programului Start-Up Nation și, pentru a oferi un răspuns adecvat cerințelor specifice ale partenerilor noștri, am ajustat costurile practicate tocmai pentru a crea premisele unei facilitări a accesului la creditare”, a declarat Gheorghe Lapadat-Director general FNGCIMM.

Comisionul se va aplica garanțiilor noi emise în favoarea beneficiarilor Programului Start-Up Nation, inclusiv celor care au situații financiare încheiate, cu condiția ca la data solicitării creditului garantat să aibă o vechime mai mică de 36 de luni de la data înființării.

Start-Up Nation 2018/2019: s-a publicat lista acordurilor semnate

Comisionul de garantare este o cheltuială eligibilă, care poate fi decontată din ajutorul financiar nerambursabil acordat în cadrul programului Start Up Nation.

Pentru prima etapă a Programului Start-Up Nation, FNGCIMM a fost un partener activ pentru circa 5100 de antreprenori aflați la început de drum, garantând credite de aproape 1 miliard de lei.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.