Ce sunt cheltuielile unei firme?

Cheltuielile pot fi definite în următoarele moduri:

Cheltuielile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari.

Cheltuielile reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru consumurile, lucrările executate şi serviciile prestate de terţi, remunerarea personalului, executarea unor obligaţii legale sau contractuale de către unitatea patrimonială, constituirea amortizărilor şi provizioanelor, consumuri extraordinare. Ȋntr-o anumită formă cea mai mare parte din aceste consumuri localizate în timp şi spaţiu îmbracă forma costului produselor. Costurile reprezintă o categorie economică care se manifestă nemijlocit în producţia materială, respectiv în activitatea de creare a bunurilor materiale.

Prin costuri se înțelege totalitatea consumurilor exprimate în formă bănească, pe care le efectuează firma în vederea realizării unei anumite producții, sau a unui singur produs.

Structura cheltuielilor firmei

În contul de profit şi pierdere, cheltuielile firmei sunt structurate astfel:

Cheltuieli de exploatare – consumurile efectuate în scopul realizării obiectului de activitate (aici intră cheltuielile cu materii prime și materile consumabile, energie electrică și apă, lucrări și servicii executate de terți, impozite, taxe, salarii, amortizări și provizioane)

Cheltuieli financiare – aici sunt incluse ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante, cheltuielile privind dobânzile.

Cheltuieli excepționale – sunt acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normală a firmei (despăgubiri, amenzi, pierderi din calamități, cheltuieli legate de operații de capital).

Fondatorul unei firme nu trebuie să piardă din vedere legătura care există între venituri și cheltuieli, în sensul că realizarea unui venit presupune efectuarea unor cheltuieli, și invers.

Cum calculezi cheltuielile firmei

Pentru aprecierea eficienței cheltuielilor efectuate de către o întreprindere se utilizează indicatorul ”cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale”. Acest indicator numit și rata de eficiență a cheltuielilor totale se calculează prin raportarea cheltuielilor totale la veniturile totale ale întreprinderii și înmulțit cu 1.000:

Ținând cont de modul de calcul al indicatorului, ca raport între efort și efect, o reducere a nivelului cheltuielilor la 1.000 lei venituri relevă o situație favorabilă, respectiv de creștere a eficienței cheltuielilor.

Pentru aprecierea eficienței cheltuielilor aferente cifrei de afaceri se folosește indicatorul - cheltuieli la 1.000 lei cifra de afaceri - calculat ca raport între cheltuielile aferente producției vândute și cifra de afaceri.

unde: q - volumul fizic al producției vândute;

p - prețul mediu de vânzare fără TVA;

c - costul complet pe unitatea de produs.

Pentru reducerea nivelului cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri se poate acționa pe următoarele direcții: modificarea structurii producției vândute în favoarea produselor cu cheltuieli la 1.000 lei mai mici decât media pe întreprindere, creșterea prețurilor de vânzare și reducerea costurilor pe unitatea de produs.

---

Acest material face parte din proiectul ”Dicționarul de Afaceri”, realizat în colaborare cu BT. Banca Transilvania e un partener de încredere al antreprenorilor români, iar în ultimii ani s-a implicat activ pentru a face educație financiară clienților săi și nu numai. BT Club este Clubul Întreprinzătorilor Români și organizează constant evenimente pentru antreprenori, pe teme diverse, în toată țara. S-au alăturat demersului nostru pentru a vorbi pe limba antreprenorilor de orice vârstă.