Startup-urile, microîntreprinderile și IMM-urile din mai multe județe din România vor putea obține fonduri europene. Astfel companii din România din domenii diverse vor putea cere bani europeni pentru a-și dezvolta business-ul.

Apelul de proiecte are un buget total de 68 de milioane de euro și se relansează doar în regiunile de dezvoltare în care au rămas bani necheltuiți din apelul precedent din 2016. Astfel companiile din regiunea nord est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) pot primi finanțare de până la 31,4 milioane de euro, iar firmele din regiunea de vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara) pot accesa 36,6 milioane de euro.

Firmele din mediul urban care se încadrează în categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii pot solicita finanțare, în timp ce doar întreprinderile mijlocii din mediul rural pot accesa finanțarea.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro (ajutoare de minimis și ajutoare regionale).

În regiunea Nord-Est, valoarea maximă a fondurilor nerambursabile va fi de 60% din cheltuielile eligibile pentru firmele mijlocii și 70% pentru firmele mici și micro.

În regiunea Vest, valoarea maximă a fondurilor nerambursabile va fi de 45% din cheltuielile eligibile pentru firmele mijlocii și 55% pentru firmele mici și micro.

Cine poate accesa fonduri europene și cum se obține finanțarea

După cum am menționat anterior, UE are la dispoziție mai multe tipuri de fonduri europene care adresează nevoi diferite și pentru care înteprinderi diferite pot primi finanțare. De exemplu, fondurile europene alocate pentru agricultură pot fi obținute de fermieri, cooperative și așa mai departe. Pentru finanțarea de afaceri non-agricole în mediul rural pot aplica fermieri, micro-intreprinderi din spațiul rural, micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi.

Dacă dorești să beneficiezi finanțare din fonduri europene trebuie să te asiguri că ideea proiectului se încadrează în domeniul de eligibilitate ale fondurilor respective, dar și dacă îndeplinește condițiile de eligibitate din Ghidul solicitantului aferent. Dacă totul e ok atunci trebuie să faci o cerere de finanțare și să o depui în locul unde se încadrează respectivul proiect.

Ghidul solicitantului, lista domeniilor eligibile, modelul de plan de afaceri și alte documente necesare sunt disponibile aici. Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari (solicitanți) și furnizează informaţii utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

Ioan Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene, a declarat recent că în următorul program de finanțare din perioada 2021-2027, accentul se va pune pe domnii noi pentru România precum descoperirea antreprenorială, specializarea inteligentă, facilitarea investiţiilor în noile tehnologii, adaptarea întreprinderilor la noile cerinţe privind o economie cu emisii scăzute de carbon.

Comisia Europeană a propus o majorare de fonduri europene pentru programele operaţionale de care va beneficia România în perioada 2021-2027, iar suma ar ajunge la aproximativ 30,6 mld. euro, comparativ cu 22,5 mld. euro pentru perioada 2014-2020.

Fondurile europene sunt instrumente de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale UE pentru a reduce decalajele dintre țări. Aceste fonduri sunt gestionate de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte.

Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național.

Aceste fonduri ESI sunt împărțite pe mai multe categorii:

  • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
  • Fondul Social European (FSE);
  • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
  • Fondul de Coeziune (FC);
  • Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

Fiecare dintre aceste fonduri finanțează diferite companii și startup-uri ce au diferite obiective. De exemplu, FEDR urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în UE, adică sprijină invstiții care vizează dezvoltarea țărilor astfel încât să nu existe decalaje prea mari între statele membre. Altul, FEPAM, sprijină afacerile din domeniul pescuitului și al afacerilor maritime.