Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Ce este un dividend?

Potrivit definiției date de Codul fiscal, la art. 7 pct. 11, dividendul este o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică.

Ce nu este dividend?

Există și excepții când o distribuire nu este considerată dividend:

a) atunci când se distribuie titluri de participare noi sau când se majorează valoarea nominală a titlurilor de participare existente, în cazul majorării capitalului social;

b) atunci când persoana juridică dobândește sau răscumpără titlurile de participare proprii;

c) la lichidarea unei persoane juridice sau la reducerea capitalului social – distribuirile în bani sau în natură, efectuate în legătură cu aceste operațiuni;

e) atunci când se distribuie prime de emisiune, proporțional cu partea ce îi revine fiecărui participant;

f) atunci când se distribuie titluri de participare în legătură cu operațiuni de reorganizare.

Ce este considerat dividend în plus față de definiția menționată?

Se consideră dividende din punct de vedere fiscal și se supun aceluiași regim fiscal ca veniturile din dividende:

(i) câștigurile obținute de persoanele fizice din deținerea de titluri de participare, la organisme de plasament colectiv;

(îi) veniturile în bani și în natură distribuite de societățile agricole, cu personalitate juridică, constituite potrivit legislației în materie, unui participant la societatea respectivă drept consecință a deținerii părților sociale.