Antreprenorii români vor putea să utilizeze, începând de astăzi, un instrument complet digital de eficientizare şi control al afacerilor prin lansarea platformei web.finlight.ro.

Platforma se adresează tuturor celor care au un interes într-o companie: acţionari, management, furnizori, clienţi, finanţatori şi bănci, indiferent de nivelul lor de pregătire financiară. Platforma are aplicabilitate potenţială pe orice sistem contabil şi furnizează informaţii conform celor mai înalte standarde de raportare financiară profesională, având însă avantajul unui nivel de cost mult diminuat prin automatizare, față de soluțiile de raportare clasice.

”Cu ajutorul FinLight, antreprenorii și toți cei interesați de evoluția unei companii pot răspunde la întrebări care îi preocupă constant sau pot înțelege mai bine care sunt întrebările potrivite, mai ales în contextul economic dificil, cum este cel prezent. Își pot analiza soliditatea propriei companii și pot recunoaște mai bine pârghiile pe care le au la dispoziție pentru a obţine sprijin din partea furnizorilor sau băncilor în caz de nevoie, prin evaluarea structurii bilanțiere, a capacităţii de rambursare a creditelor şi a oportunităţii de creditare financiară sau comercială”, spune Alexandru Popescu, co-fondator FinLight

Informaţiile prezentate în platforma FinLight se actualizează la finalul fiecărei închideri contabile lunare. Ca parte a raportării financiare, utilizatorii platformei beneficiază şi de un sistem de evaluare şi alertare asupra vulnerabilităților financiare ale companiei. Totul este prezentat sub formă grafică, pentru a urmări cu ușurință evoluția indicatorilor financiari, incluzând interpretarea acestora, astfel încât informaţia să poată fi valorificată de o varietate de utilizatori.

Prin implementarea funcției de raportare financiară internă, antreprenorii identifică modalitățile prin care își pot îmbunătăți afacerea: evaluarea structurii veniturilor, menținerea sub control a cheltuielilor, evaluarea structurii bilanțiere (resurse disponibile și datorii), eficientizarea ciclului de conversie a numerarului și dimensionarea corectă a creditului comercial și/sau a celui bancar.

Antreprenorii au acces permanent la imaginea financiară de ansamblu a companiei, precum şi posibilitatea de a accesa informații esenţiale pentru a exercita o funcție corectă de monitorizare financiară. FinLight aduce antreprenorilor și o serie de beneficii superioare sistemelor de raportare externă existente pe piață:

  • disponibilitatea informației imediat după efectuarea înregistrărilor contabile, comparativ cu alte soluții de raportare ce oferă informații cu 6 luni întârziere şi doar după după închiderea situațiilor financiare statutare;
  • capacitatea de personalizare și adaptare a raportării în funcție de nevoile de analiză ale utilizatorilor;
  • posibilitatea analizei variațiilor lunare, prin prezentarea informațiilor în serii lunare;
  • accesul la informații clare și detaliate, incluzând paşi intermediari de verificare a datelor, ca urmare a utilizării datelor contabile brute de bază - înregistrări pe fiecare tranzacție;
  • atenționarea permanentă a utilizatorului, printr-un sistem de alertă integrat în platformă, asupra ariilor sensibile ale companiei - capacitatea de plată, stabilitatea financiară şi calitatea fluxului de numerar. Alertele sunt structurate şi detaliate, şi atrag atenţia asupra evoluţiei situaţiei financiare la fiecare actualizare lunară a datelor.

FinLight este fondată de doi antreprenori români, cu experiență profesională complementară în zona financiară și de IT. După 12 ani de carieră în ingineria software, în industria IT corporativă din diverse domenii de activitate, unde a acumulat experiență, Bogdan Bala, co-fondator FinLight, a acceptat provocarea de a aplica aceste cunoștințe în construirea de la zero a unei soluții fintech inovatoare, utilizabilă de mediul antreprenorial autohton.