Prima etapă de selecție a candidaților se desfășoară în mediul online și are loc în perioada 6-7 aprilie 2019, înscrierile fiind deschise până pe data de 5 aprilie.

În etapele de (pre)selecție vor fi testate cunoștințele participanților, prin exerciții din domeniul securității aplicațiilor web, apărării cibernetice, criptografiei, analizei traficului de rețea, reverse engineering și al prezentării publice. Detalii despre materialele educaționale recomandate se regăsesc pe site.

Pentru a veni în sprijinul echipei selecționate să reprezinte România la ECSC19, organizatorii competiției naționale și partenerii implicați vor organiza două sesiuni de training (bootcamp), pentru creșterea expertizei și dezvoltarea spiritului de echipă.

Concurenții care vor face parte din lotul României la faza finală a competiției European Cyber Security Challenge 2019 vor primi o serie de premii din partea sponsorilor.

Anul acesta, Campionatul European de Securitate Cibernetică va avea loc la București, în perioada 9 - 11 octombrie 2019. Fiecare țară participantă va fi reprezentată de câte o echipă formată din 10 concurenți împărțiți în două grupe de vârstă: 16-20 de ani și 21-25 de ani, cu câte 5 concurenți fiecare.

Probele campionatului acoperă domenii precum securitate web, securitate mobilă, puzzleuri criptografice, inginerie inversă și investigații, pentru care vor acumula puncte.

Informații despre testare

  • task-urile testează următoarele capitole de securitate: Reverse Engineering, Exploitation, Forensics, Web Application hacking, Crypto;
  • anumite taskuri pot avea componente din mai multe capitole;
  • scopul fiecărui task este de a obține o informație (denumită în mod tradițional “flag”) la care nu am avea acces, în mod obișnuit, dată fiind protecția oferită de sistemele de securitate. În fiecare task există o problemă de securitate care ne permite (prin analiza de cod și exploatarea sa) să ajungem la flag;
  • un flag poate fi recunoscut după forma următoare: ECSC{sha256 random};
  • fiecare task are un număr de puncte în funcție de dificultatea sa;
  • unele task-uri ar putea fi blocate în prima fază, dar vor fi pornite ulterior (până la încheierea perioadei de competiție);
  • descrierile task-urilor și fișierele aferente fiecăruia vor putea fi copiate de pe un site anex numit ctf.cybersecuritychallenge.ro;
  • pe ctf.cybersecuritychallenge.ro se vor introduce flagurile și se va putea vizualiza progresul fiecărei persoane înscrise;
  • vor exista task-uri offline (care se pot rezolva pe calculatorul personal, pentru validare, trimițându-se doar flagul pe scoreboard) și task-uri online (va exista un IP și un PORT prin care sa se faca interacțiunea cu server-ul).