Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Conform calendarului obligațiilor fiscale,în perioada 3 - 7 iunie vor deveni scadente următoarele declarații:

În 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România.

Depunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

CONTRIBUABILI: Se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Cu 30 de zile înaintea plecării din România

Depunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

CONTRIBUABILI: Se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum și persoană fizică nerezidentă care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străînătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

30 de zile de la dată înființării/ dată eliberării actului legal de funcționare/ dată începerii activității/ dată obținerii primului venit/ dată dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la dată modificării ulterioare a datelor declarate inițial.

  1. 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formularul 010 sau 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.

CONTRIBUABILI: 010 – Se completează și se depune de către: persoanele juridice române; asocierile și alte entități fără personalitate juridică; deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române; reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai dețînătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

  • 020 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formularul 020.

CONTRIBUABILI: 020 – se completează și se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețîn cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activităși economice în mod independent sau exercită profesii libere.

  • 070 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formularul 070

CONTRIBUABILI: 070 – se completează și se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

Vineri, 7 iunie

Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092.

CONTRIBUABILI: Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.