Rezultatele barometrului arată că în 2019, în ciuda instabilității politice și legislative, precum și a tensiunilor de pe piața muncii, toți factorii externi măsurați (percepția asupra mediului politic, economic, social și atractivitatea României pentru investitori) înregistrează o creștere față de anul trecut.

În timp ce factorii interni ca cifra de afaceri sau rentabilitatea companiilor înregistrează o ușoară scădere, moralul antreprenorilor din mediul franco-român și angajamentul acestora în zona de investiții rămân puternice.

La întrebarea „Cum găsiți astăzi condițiile generale pentru a face afaceri în România?” 37% dintre răspunsuri sunt favorabile și 44% neutre.

”În medie, creșterea cu 10% față de 2018 a mediei percepției reprezentanților mediului de afaceri asupra mediului economic românesc vin să arate încrederea investitorilor în oportunitățile de creștere și în atuurile strategice pe care România le oferă.” – a declarat François Coste, Președinte CCIFER

Rezultatele barometrului economic CCIFER 2019

Economic

Percepția companiilor asupra mediului economic rămâne optimistă, urcând de la un scor de 2,9 în 2018 la 3,2 în 2019, fapt ce se datorează atât creșterii PIB-ului, cât și creșterii susținute pe care au înregistrat-o companiile în decursul ultimilor ani.

Politic

În ceea ce privește încrederea în factorul politic din România, după un an în care aceasta a atins cel mai scăzut nivel din punct de vedere istoric în rândul comunității de business franceze, scorul crește semnificativ, de la 1,8 în 2018 la 3,2 în 2019 și atinge un nivel maxim în ultimii 4 ani.

Social

Încrederea mediului de afaceri cu privire la situația socială din România evoluează ușor de la 2,7 în 2018 la 2,8 în 2019. Ritmul încetinit al creșterii se poate explica prin prelungirea tensiunilor pe piața muncii (deficitul forței de muncă, creșterea costurilor factorului uman) și unui model de dialog social insuficient de bine adaptat nevoilor companiilor.

Atractivitatea mediului economic pentru companii

În ceea ce privește atractivitatea mediului economic românesc pentru companii, scorul crește de la 2,8 în 2018 la 3,5 în 2019. E interesant de remarcat această recuperare în atractivitate pentru mediul economic românesc ca sursă de creștere și de competitivitate pentru investitori.

În ceea ce privește cifra de afaceri și rentabilitatea, acestea diminuează în 2019 față de anul precedent, de la 3.4 la 3.2. Rentabilitatea este puternic afectată de inflația ridicată, inclusiv de creșterea costului factorului uman și de câștigurile insuficiente în productivitate pentru a-l compensa.

Printre principalele surse de îngrijorare menționate de respondenții barometrului se numără contextul electoral care continuă să fie până în 2020 o sursă de instabilitate politică, deficitul public, politica fiscală, finanțarea publică, forța de muncă: disponibilitatea forței de munca și creșterile salariale, incapacitatea de a absorbi fonduri europene, lipsa de expertiză a autorităților, productivitatea și lipsa infrastructurilor de transport, sănătate publică și educație.

Totuși, se prevede o reducere treptată a tensiunilor de pe piața muncii, pe măsură ce chestiunea lipsei locurilor de muncă tinde să-și găsească rezolvarea. În ciuda scăderii ușoare a cifrelor de afaceri și a productivității, companiile membre CCIFER privesc spre viitor cu intenții de investiții în creștere, așa cum reiese din evoluția scorului care, de la 3,1 în 2018, trece la 3,5 în 2018. Moralul directorilor chestionați a crescut, de asemenea, semnificativ, trecând de la 3,1 în 2018 la 3,3 în 2019.

Rezultatele barometrulului de conjunctură economică sunt obținute pe baza unei anchete derulate în luna noiembrie 2019 în rândul directorilor generali ai celor 600 de companii și asociații membre CCIFER.