Biletul la ordin este un instrument financiar de plată, prin care o entitate își asigură o garanție pentru recuperarea banilor investitiți. Am vorbit cu Ioana Peagu, paralegal în firma de avocatură R&R Partners, care ne-a explicat ce este un bilet la ordin și cum poți să-l folosești în afacerea ta.

Ce este un bilet la ordin?

Biletul la ordin este un titlu comercial de valoare asemănător cambiei. De aceea, reglementarea sa se află în aceeași lege care reglementează cambia, adică Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, explică Ioana Peagu, asistent administrativ-juridic.

Acesta este un înscris prin care o persoană, numită emitent ori subscriitor, se obligă să plătească o sumă de bani la scadență unei alte persoane numită beneficiar, sau la ordinul acesteia. Biletul la ordin presupune raporturi juridice numai între două persoane: emitentul/ subscriitor și beneficiarul.

Care sunt caracteristicile unui bilet la ordin?

Conform Articolului 104 din Legea nr. 58/1934, biletul la ordin cuprinde următoarele elemente:

 • Codul emitentului, respectiv un număr unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale emitentului;
 • Semnătura emitentului, respectiv semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de emitent sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului emitentului, persoană fizică, persoană juridică sau entitate care utilizează astfel de instrumente;
 • Numele aceluia căruia sau la ordinul căruia trebuie făcută plata;
 • Indicarea scadenței;
 • Denumirea de bilet la ordin trecută în textul titlului și exprimată în limba întrebuințată pentru redactarea acestui titlu;
 • Promisiunea necondiționată de a plăti o sumă determinată;
 • Indicarea locului unde trebuie făcută plata;
 • Indicarea datei și a locului emiterii;
 • Numele emitentului, respectiv numele şi prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă; în cazul în care numele emitentului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele şi prenumele, respectiv din denumirea emitentului, în limita spaţiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea biletului la ordin;

Potrivit Articolului 105 din aceeași lege, titlul căruia îi lipsește vreuna din condițiunile arătate la articolul precedent nu va fi socotit bilet la ordin, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează:

 • În lipsa unei indicații speciale, locul emisiunii titlului este considerat loc de plată și, în același timp, loc al domiciliului emitentului.
 • Biletul la ordin a cărui scadență nu este arătată este considerat plătibil la vedere.
 • Dacă biletul la ordin nu arată locul unde a fost emis, se consideră semnat în locul arătat lângă numele emitentului.

Cum poți să folosești în afacerea ta un bilet la ordin?

Pentru a fi mai explicită în privința utilității unui bon de ordin, Ioana Peagu vine cu un exemplu concret. „Firma A a livrat mărfuri în valoare de 100 de unități monetare (u.m.) firmei B. Cei doi parteneri convin ca reglementarea plății să se facă prin bilet la ordin. În acest caz, firma B emite un bilet la ordin în favoarea firmei A, prin care se angajează ca, la scadență, să efectueze plata sumei de 100 u.m. firmei A sau la ordinul acesteia. În acest caz, firma A are calitatea de beneficiar, iar firma B este emitent (debitor).”

Avantajele și dezavantajele unui bilet la ordin?

Potrivit asistentului administrativ-juridic, principalul avantaj al biletului la ordin rezidă în faptul că, la scadenţă, biletul la ordin devine titlu executoriu. Asta înseamnă că dacă debitorul nu şi-a achitat datoria, creditorul poate să treacă la executarea silită a acestuia, eliminându-se faza îndelungată a judecăţii şi obţinerii unei hotărâri definitive care să fie ulterior investită cu formula executorie.

În ceea ce privește dezavantajele unui bilet la ordine, riscul principal îl constituie refuzul de decontare din partea băncii în cazuri precum:

 • Lipsa disponibilului în contul bancar al emitentului;
 • Data incorectă de introducere în bancă a biletului la ordin;
 • Completarea eronată a biletului la ordin.

Cum faci rost de un bilet la ordin?

Poți face rost de un bilet de ordin de la bănci. De exemplu pot fi eliberate bilete la ordin atât clienților care sunt persoane fizice, cât și clienților persoane juridice. Instrumentele de debit - cecuri - pot fi eliberate doar clienților persoane juridice care nu figurează în evidențele CIP cu interdicție de a emite cecuri.

Poți afla mai multe despre un bilet la ordin și cum să-l obții inclusiv de pe site-ul partenerilor noștri în acest proiect de educație financiară, Banca Transilvania.

---

Acest material face parte din proiectul ”Dicționarul de Afaceri”, realizat în colaborare cu BT. Banca Transilvania e un partener de încredere al antreprenorilor români, iar în ultimii ani s-a implicat activ pentru a face educație financiară clienților săi și nu numai. BT Club este Clubul Întreprinzătorilor Români și organizează constant evenimente pentru antreprenori, pe teme diverse, în toată țara. S-au alăturat demersului nostru pentru a vorbi pe limba antreprenorilor de orice vârstă.