Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2018 pentru euro este 4.6639 lei/ euro.

Cursul valutar valabil pentru 31 decembrie 2018 este 4.6581 lei/ euro.

  • Plafonul pentru încadrarea la microîntreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 de euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. În baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenți se consideră cursul publicat în 31.12.2018, deci 4.6639 lei/ euro prin urmare plafonul este 4.663.900 de lei.
  • Plafonul pentru care ai obligația de a te înregistra ca plătitor de TVA – cifră de afaceri: 88.500 de euro. Mai precis, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 de euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 de lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).
  • Plafonul pentru a trece de la TVA la încasare la TVA normal – cifra de afaceri: 2.250.000 de lei.
  • Nu sunt considerate operațiuni impozabile în România – achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele și condiția că valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 de euro, (34.000 de lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării).
  • Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar– este cifra de afaceri de 100.000 de euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2018, respectiv 4.6581, publicat în 28.12.2018). Astfel plafonul la 2019 este de 465.810 de lei.
  • Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 de euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2018). Cursul mediu anual a fost de 4,6535 lei/ euro, prin urmare plafonul devine: 465.350 de lei.
  • Pentru vânzări la distanță, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 de euro (contravaloarea în lei se stabilește pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la dată aderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, și prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 de lei.)
  • Plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplică regimul general al serviciilor este de 10.000 de euro, în echivalent lei 46.337 de lei (se aplică din aprilie 2019)