Astfel, prin intermediul OUG 29/2020 a fost reglementat faptul că pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data 21 martie 2020 și neachitate până la încetarea stării de urgență plus încă 30 de zile de la momentul respectiv nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codul de procedură fiscală.

De asemenea, pentru obligațiile fiscale restante se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Cu toate acestea, potrivit unui anunț al Ministerului Finanțelor Publice în data de 26 martie 2020, în scopul încurajării conformării voluntare, contribuabililor li se vor acorda stimulente fiscale pentru plata cu anticipație a anumitor obligații fiscale.

”Concret, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, care vor achita impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020 până la data de 25 aprilie 2020 vor beneficia de o bonificație de 5% aplicabilă marilor contribuabili, respectiv de 10% aplicabilă pentru celelalte categorii de contribuabili și calculată asupra impozitului pe profit datorat. De această bonificație vor beneficia și contribuabilii care intra sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, care datorează atât impozit specific, cât și impozit pe profit, pentru obligațiile fiscale reprezentant impozitul de profit datorat aferent trimestrului I al anului 2020”, spune Vlad Dimitriu, manager în cadrul companiei de consultanță fiscală Taxhouse, specializat în acordarea de asistență fiscală de specialitate în litigii fiscale, taxare internațională, precum și pentru persoanele fizice care dețin portofolii de investiții complexe.

Potrivit acestuia, este important de precizat faptul că bonificația de 5%, respectiv 10% nu se acordă și în legătură cu impozitul pe profit anual aferent anului 2019.

De asemenea, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat.

”Revenind la prevederile OUG 29/2020, trebuie avut în vedere faptul că acestea nu exonerează contribuabilii de la plata penalităților de nedeclarare și nici a majorărilor de întârziere datorate pentru impozitele și taxele locale neachitate la termenele prevăzute de lege. De asemenea, OUG 29/2020 nu exonerează contribuabilii de sacțiunile instituite de Codul de procedură fiscală, printre altele pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor declarative, respectiv pentru reținerea și nevărsarea în totalitate a sumelor reprezentând impozite și contribuții sociale obligatorii pentru care se aplică mecanismul de reținere la sursă”, mai spune Vlad Dimitriu.

Concluzia specialistului Taxhouse este că stimulentele fiscale pe care statul se angajează să le acorde contribuabililor pentru plata cu anticipație a anumitor obligații fiscale reprezintă o măsură binevenită în contextul actual și suntem de părere că aplicarea acestor stimulente ar trebui extinsă la nivelul tuturor obligațiilor fiscale cu scadență în perioada stării de urgență.