Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

În perioada 24-28 iunie, vor deveni scadente următoarele declarații:

Marți, 25 iunie

Plata taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor

CONTRIBUABILI: Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

CONTRIBUABILI: Plătitorii următoarelor venituri:

– din drepturi de proprietate intelectuală;

– din salarii și asimilate salariilor;

– din premii și jocuri de noroc;

– obținute de nerezidenți;

– din alte surse.

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statFormularul 100

CONTRIBUABILI: lunar – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:

– impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

– impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți;

– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;

– alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexă 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.

– alte termene

– alte obligații de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexă 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.

(vezi instrucțiunile de completare din formular).

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

CONTRIBUABILI: Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224

CONTRIBUABILI: Persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugatăFormularul 300

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015

Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentăFormularul 301

CONTRIBUABILI: Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugatăFormularul 307

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e), g) sau h) din Legea nr.227/2015

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

Vezi pe pagina următoare mai multe declarații fiscale care au termenul limită în perioada 24-28 iunie.