Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Miercuri, 10 iulie, devin scadente următoarele declarații fiscale:

010 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 sau

700 Declarație pentru înregistrarea/ modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.

020 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020 sau

700 Declarație pentru înregistrarea/ modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.

070 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 sau

700 Declarație pentru înregistrarea/ categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.