30 mai 2019:

  • Depunerea situațiilor financiare, pentru anul 2018 – software de asistență;
  • Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportareprecedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394.

31 mai 2019:

  • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal).