La sfârșitul lunii martie au fost publicate procedurile de implementare pentru Start-up Nation 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a oferit pentru publicația noastră informații suplimentare despre situația programului Start-Up Nation ediția 2018, dar și statisticile pentru cel din 2017.

În ceea ce privește cifrele actuale ale implementării Start-Up Nation 2017, MMACA spune că numărul de dosare trimise este 19.297, dintre care au fost verificate 10.000 de planuri de afaceri și au fost respinse 1.469 de IMM-uri. Numărul dosarelor admise este de 8.531. De menționat că aplicația electronică de înscriere a fost deschisă în perioada 14.06 - 14.07.2017.

Start-Up Nation 2017 - număr deconturi și aprobări făcute

„La 31 decembrie 2017 erau semnate 8.444 de acorduri de finanțare. Până în data de 30 martie 2018 au fost depuse 1.500 deconturi în cadrul programului Start-Up Nation, ceea ce înseamnă că 20% dintre beneficiarii care au semnat acorduri de finanțare au finalizat achiziția și au depus documentele pentru plată. Dintre acestea, 1.227 au fost aprobate de către Agenții, 1.122 au fost plătite, 105 sunt în certificare (vizita la fața locului) la băncile partenere și 273 în verificări și clarificări în cadrul Agențiilor teritoriale”.

La ultima întâlnire cu specialiștii consultanți, aceștia au depus mai multe sugestii pentru ediția următoare. Reprezentanții MMACA spun că „procedura de implementare este în etapa de actualizare, urmând ca propunerile respective să fie analizate și introduse în procedură, în funcție de oportunitatea fiecăreia”.

Data de la care va fi activă înregistrarea on-line pentru ediția 2018 a programului se va comunica pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

În ceea ce îi privește pe antreprenorii care au firme create pentru Start-Up Nation 2017, dar nu au primit finanțare, MMACA a declarat că, potrivit OUG 10/2017 aprobată cu modificări și completări de Legea nr 112/2017, sunt eligibile pentru a beneficia de prevederile programului societățile înființate după data de 30.01.2017, ceea ce înseamnă că sunt eligibile societățile înființate după această dată și care nu au primit finanțare prin program în anul 2017.

Start-Up Nation 2018 - Număr de beneficiari

Instituția nu poate estima numărul beneficiarilor schemei în 2018, întrucât acesta va depinde de bugetul solicitat și aprobat în cazul fiecărui potențial beneficiar.

În cee ce privește suplimentarea posturilor de la agențiile teritoriale, pentru a putea grăbi procesul de implementare și analiză a dosarelor pentru Start-up Nation 2018, reprezentanții MMACA au făcut următoarea declarație: „Potrivit prevederilor OUG nr 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, aprobată prin Legea 18/2018, numărul maxim de posturi aprobat pentru fiecare agenție este de 26 de posturi finanțate integral de la bugetul de stat. Pentru ocuparea acestora prin concurs, OUG 90/2017 prevede suspendarea ocupării posturilor vacante, cu excepția cazurilor temeinic justificate, aprobate de Guvern prin memorandum. Până la această dată, a fost aprobat un prim memorandum pe baza căruia au avut loc concursuri de recrutare pentru o parte din posturile vacante, urmând ca MMACA să depună un nou memorandum pentru ocuparea tuturor posturilor rămase vacante în cadrul Agențiilor teritoriale.