Printre modificări se numără reducerea duratei de menţinere a locurilor de munca create, de la minimum 3 ani la minimum 2 ani după încheierea implementarii proiectului. Obligativitatea de a avea cel puţin doi salariaţi a fost înlocuită cu cea de a avea cel puţin unul.

Cheltuielile salariale vor fi eligibile pe o perioadă de șase luni, ceea ce va fi un real ajutor pentru perioada de început a afacerii. Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă va fi, de asemenea, inclusă în cheltuielile eligibile.

În procesul de implementare a Programului “Start-up Nation - Romania”, indiferent de sursa de finanțare, se utilizează atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și cel al decontării cererilor de plată. Rambursarea se va utiliza obligatoriu la cheltuielile salarialecare vor fi eligibile pentru maxim 6 luni la nivelul maxim al salariul mediu pe economie).

Pentru restul cheltuielilor se va putea utiliza cererea de plată – virarea sumelor pe baza contractelor si facturilor prezentate de beneficiarii finanțării. În cazul în care beneficiarii nu respectă obligații din contractul de finanțare, precum al păstrării locurilor de muncă sau a investiției pe perioada prevăzută, ajutorul acordat se returnează total.

Demararea programului Start Up Nation România mai are de trecut prin votul plenului, probabil în ultima săptămână a lunii aprilie, iar apoi promulgarea. Detaliile practice privind accesarea programului se vor include în Ghidul de finanțare, care va fi aprobat prin ordin de ministru și publicat în zilele următoare. Criteriile de acordare ale punctajului au fost deja incluse în Ordonanță, și au rămas neschimbate.

Mai multe detalii aici.

Citește și:

Calendarul programului Start-Up Nation

Ce vor românii de la programul acesta - care sunt domeniile căutate

România Start-Up Nation - salariile sunt eligibile. Noi detalii

Clarificările Guvernului privind România Start-Up Nation

Programul România Start-Up Nation a suferit modificări

România Start-Up Nation – problemele programului după publicarea ghidului pentru aplicanți

Romania Start-Up Nation – criterii de eligibilitate, punctaje și Hotărârea de Guvern. Dezbatere publică până pe 3 martie

România Start-Up Nation – lista codurilor CAEN eligibile în program

Romania Start-Up Nation – ce știm până acum și ce e încă neclar

8 întrebări despre programul România Start-Up Nation – heirupism sau revoluție?